Deze vakantie hopen we met verschillende groepen kinderen en tieners op kamp te gaan naar een kamplocatie in Dumbrăveni. Mede dankzij verschillende acties van ‘Apă Vie uit Nieuwleusen, zoals de ontbijtjesactie, het diner ‘Gemaakt met liefde’ en de Kerstkaarten die Paulien Visscher heeft gemaakt, kunnen we ook dit jaar met de tieners uit Mircea Vodă op kamp. We vertrekken volgende week met zo’n 25-30 tieners, waarbij er ook een viertal uit Medgidia mee gaan en een paar meiden uit een dorpje vlakbij. De meeste jongeren die mee gaan komen wekelijks op vrijdagavond naar het tienerprogramma.

 

Echter twee weken geleden hebben we een spel georganiseerd Mircea Voda Explorer. Waarbij de tieners door het dorp heen, enkele activiteiten moesten doen. Zo moesten ze een toren bouwen van Spaghetti en klei, waren er enkele sportactiviteiten, hebben ze een dans bedacht op ‘Oh happy Day’, een schat gezocht in de vallei en een selfie gemaakt met iemand die aan bepaalde kenmerken moest voldoen. Het leverde veel lol op en ze waren allen zeer fanatiek. Sommige groepen gingen zelfs rennend door het dorp heen op weg naar het volgende punt. We hadden de jongeren gevraagd om een vriend of vriendin mee te nemen. En aan het einde van de avond kreeg iedereen de uitnodiging om met ons mee te gaan op kamp. Gisteravond tijdens het volgende tienerprogramma mochten we 5 nieuwe gezichten begroeten die ook met ons mee gaan op kamp.

 

Maandag 17 juli om 11:00 uur vertrekken we en een uur later hopen we aan te komen op de kampbestemming.

 

Wilt u met ons mee bidden?

  • Dat maandag om 11:00 iedereen, tieners en leiding gezond en wel bij de kerk mag staan.
  • Voor een goede reis, dat we veilig bij het kampgebouw mogen aankomen, dat alles goed mag gaan gedurende de week en dat we ook weer goed thuis mogen komen.
  • Voor ons als leiding, voor eenheid, vreugde, energie, vertrouwen en alles wat we nodig hebben om de taak die we hebben vol liefde en passie te vervullen en dat de jongeren door ons heen iets van Gods liefde mogen zien.
  • Voor de tieners, dat ze geraakt mogen worden door Gods woord, dat ze Jezus mogen aannemen in hun hart en dat ze mogen weten dat de Heer ook een plan met hun leven heeft. Want dat is wat we hopen dat ze dit kamp mogen ontdekken. Dat ook zij onderdeel uitmaken van Gods plan.
  • Dat door dit kamp ook het werk onder de tieners in Mircea Vodă (en omstreken) zich mag uitbreiden en meer jongeren Jezus mogen gaan zoeken en vinden.
  • Daarnaast zijn we zeer dankbaar voor de steun die we hebben gekregen tijdens de acties van u zodat we nu voor het vijfde jaar in de zomer activiteiten kunnen organiseren voor kinderen en in dit geval jongeren in Mircea Vodă.
  • Dankbaar voor alle vrijwilligers die met ons mee gaan.
  • Dankbaar ook voor de 5 nieuwe gezichten die met ons mee gaan op kamp, we hopen en bidden dat ook zij snel opgenomen mogen worden in de groep.

 

Ik vind het altijd lastig om dingen te beloven en ik weet niet hoeveel tijd er volgende week is, maar als het even lukt probeer ik u via dit Weblog op de hoogte houden.