Kinderen uit kansarme gezinnen naar school

Project Medgidia

In 2010 zijn we gestart met project “Medgidia”. Naar aanleiding van ons 25 jarig huwelijk hadden wij het verlangen om het geld aan kinderen te besteden die het moeilijk hebben. Door Stichting ORA zending + hulpverlening in Nieuwleusen zijn we in contact gekomen met Ana en Ovidiu Ionica in Roemenië. Zij hebben verschillende projecten voor de scholing van kinderen en vertellen hun het evangelie van Jezus Christus. Hoe zij dit doen, leest u op deze website. Gelijk door naar brieven van Ana en Ovidiu » Sinds de start in 2010 is er veel gebeurd in Medgidia. Toen we deze plek voor het eerst bezochten kwam al snel het verlangen om meer te doen dan alleen geld over te maken. Daarom zijn we vanaf 2013, samen met vrijwilligers, teruggegaan naar Medgidia om te werken aan een volledig nieuw gebouw. Het gebouw dat we gebouwd hebben wordt ingezet voor veel activiteiten. Zo krijgen de kinderen ’s ochtends een ontbijt in de gemeenschappelijke ruimte. Naast deze ruimte is een grote keuken waar deze maaltijden worden bereid. In het gebouw zijn verder douche- en toiletruimtes en op de eerste verdieping is een aantal slaapkamers en opslagruimtes te vinden. In deze slaapkamers verblijven de vrijwilligers die komen helpen in Medgidia. Wilt u weten hoe we dit alles gerealiseerd hebben? Lees dan snel verder!  

Over ons

De familie van Lenthe

Ana en Ovidiu Ionica werken sinds 1998 met Turkse en zigeunerkinderen en -volwassenen in Medgidia, in het zuidoosten van Roemenië. Ana is sociaal assistente en opvoedkundige, Ovidiu adviseert en is actief als gemeenteleider. Verder zijn een lerares/psychologe en enkele vrijwilligers aan het werk verbonden. Met Gods hulp starten ze verschillende projecten voor kinderen die absoluut geen toekomstkansen hadden.

“Wij willen speciaal deze kinderen helpen die door de maatschappij zijn afgewezen. God geeft om hen. En wij doen dat ook! Tientallen kinderen hielpen we al om groep acht te halen. Anderen zijn een praktijkopleiding begonnen. De eerste leerling is inmiddels voor de middelbare school geslaagd. Een unicum in Medgidia!”

 

Wat bereiken we door project medgidia

Activiteiten

De kleuterschool

De meeste oudere kinderen zijn na één of twee jaar basisonderwijs afgehaakt. Ze spreken de Roemeense taal niet die op school dagelijks wordt gebruikt. Thuis en op straat spreken de kinderen een Turks dialect. Daarbij komt ook dat ze zo arm zijn, dat zij op de officiële kleuterschool niet welkom zijn. De kleuterschool voor Tukse en zigeunerkinderen is in 2009 begonnen en telt nu dagelijks twintig kinderen. De ouders hebben duidelijk een tijdje nodig om aan het vaste programma te wennen. Er zijn twee leraren en twee leraressen. Op de kleuterschool leren de kinderen spelenderwijs de Roemeense taal. Dit maakt het voor hen veel eenvoudiger om straks een soepele overstag naar de basisschool te maken.

De Zaterdagschool

Iedere zaterdagochtend is er een programma met de Turkse kinderen uit de stad. Dit nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad; reclame hiervoor is echt niet nodig! De kinderen oefenen de Roemeense taal en doen spelletjes. Op deze manier integreren de Turkse kinderen spelenderwijs met de Roemeense kinderen. Dit stumuleert hen om naar school te gaan. Op lange termijn voorkomt de Zaterdagschool schoolvderzuim en helpt het analfabetisme bestrijden.

Huiswerkklassen en schoolbegeleiding

Bedoeld voor oudere kinderen die wel gewoon naar de basisschool gaan, maar hier structurele begeleing bij nodig hebben. Ana: “Regelmatig gaan wij naar de verschillende openbare scholen toe en controleren of deze kinderen wel echt naar school gaan. We proberen er alles aan te doen om voortijdige schoolverlating te voorkomen”.
Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een rugzak met al het noodzakelijke schoolmateriaal voor het eerste semester. Aan het begin van het tweede semester ontvangen zij het materiaal voor de laatste periode. ‘s Middags is er ruim gelegenheid voor de kinderen om huiwerk te maken. Vooral voor kinderen met ongeletterde ouders is dit erg belangrijk; zij kunnen hun kindern niet zelf met het huiswerk helpen.

Zendingswerk

Ana en Ovidiu gaan om de week naar Valeni om de mensen daar te ontmoeten. Ook daar proberen ze de kinderen en ouders te bemoedigen met aandacht en liefde. Er worden zo nu en dan voorstellingen gehouden waarin vooral na voren komt de waarde van ieder mensenkind. Ook zouden ze heel graag hier een eigen gebouw hebben om een vaste ontmoetings plek te hebben.

“We willen de kinderen graag verder begeleiden na de basisschool en hen helpen bij het vinden van een geschikte opleiding of werk. Ook willen we graag meer aandacht besteden aan het adviseren van de ouders. Verder hebben we een lege plek op onze binnenplaats, waar we een speelplaats willen aanleggen” – Ana

Vrouwenwerk

Vanaf maart 2010 organiseert Ana vrouwendagen. Een voorbeeld van zo’n dag is dat Ana een verhaal van Naomi en Ruth vertelde en hen uitlegde hoe belangrijk goede relatie’s binnen het gezin en de familie zijn. Ze zongen samen een paar liederen en gaven alle vrouwen een cadautje. Er was koffie met cake, en er werd gebeden met de vrouwen die hier persoonlijk om vroegen. De vrouwen vonden het erg fijn en voelden zich welkom en gewenst. Geregeld worden de vrouwen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het is een ontmoeting waar de vrouwen met elkaar kunnen praten, breien, kettingen maken, vriendschap sluiten en samen kunnen bidden.

Zomerkampen

In de zomermaanden proberen Anna en Ovidiu de kinderen een weekje op zomerkamp te sturen. Wat is dit geweldig belangrijk voor kinderen die wonen onder slechte omstandigheden. Een week in een eigen bed met schone lakens, een week met andere kinderen zorgeloos spelen en verhalen horen uit de bijbel. Een week lang goed eten en je lekker wassen met stromend water en zeep.

Share Project

Share is een diaconaal project georganiseerd vanuit de Vrije Evangelisatie Zwolle. Als focusgebied is gekozen voor Oost Europa. In dit project is het plan om op kleine schaal hulp verlenen aan naasten in Roemenië en Oekraïne. Door om te zien naar weduwen, wezen en gehandicapten willen we  Gods koninkrijk zichtbaar maken

Contact

Project medgidia ondersteunen

Mocht u Ana en Ovidiu willen helpen om de kinderen een betere toekomst te geven, dan kunt u uw bijdrage overmaken.

Rekeningnummer: NL03 INGB 0006 4723 88
ten name van: Stichting ORA
Onder vermelding van:  gift Medgidia bouwfonds

Stelt u het op prijs om op de hoogte te blijven van de activiteiten in Medgidia, vul dan uw email en naam in hieronder.
Vragen en/of opmerkingen mag u sturen naar: dgvanlenthe@gmail.com

9 + 15 =