VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

Inmiddels hebben we het tweede kwartaal van dit jaar afgesloten en hiermee is voor alle kinderen in onze projecten ook een einde aan dit cursusjaar gekomen. We blijven de waarheid, de liefde en het woord van God in het leven van deze kinderen zaaien, en als daar ook maar gelegenheid voor is ook in het leven van hun ouders. Hoewel hun kinderen met hart en ziel meedoen aan alle activiteiten, ook in onze kerkelijke gemeente, komen hun ouders maar heel zelden om de Heer te zoeken. We kunnen alleen maar bidden dat niet wij, maar anderen zullen oogsten doordat ze tot bekering komen en hun leven aan de Heer geven. Een ander gebed dat de laatste tijd op ons hart ligt is om de Heer te vragen arbeiders te sturen, want de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig… Onze gemeente is weer wat ingekrompen doordat opnieuw twee leden voor werk naar het buitenland zijn gegaan. Hoewel dit ons in onze mogelijkheden beperkt, weerhoudt het ons er niet van om datgene te doen wat de Heer op ons hart gelegd heeft.

1. Het kinderwerk

Met het kinderwerk gaat het goed, dankzij de enthousiaste inzet van ons hele team: Nicoleta, Maria, Ioana, Ana Ivan, Ionut en Catalina. Samen doen ze hun uiterste best om ons te ondersteunen en te bemoedigen, en ook om de problemen aan te pakken die we in het werk met de kinderen tegenkomen.
Voor Hemelvaartsdag had elke groep iets ingestudeerd om de Heer te danken. De medewerkers kleedden alle kinderen mooi aan en namen de tijd om hun bijdrage te oefenen. De kerkzaal werd net gerenoveerd, maar het was mooi weer en we konden de feestelijke bijeenkomst buiten tussen de kerk en het wijkcentrum houden.

2. Buitenlandse bezoeken

Vanuit Duitsland kwamen Zoltán & Renate samen met Hartmut een week lang met de renovatie en andere reparaties helpen. Het was fijn dat ze ons konden komen helpen, maar ook om te kunnen bijpraten en samen enkele dorpjes te bezoeken.
Colin & Ayki kwamen opnieuw een paar dagen vanuit Turkije op bezoek. Ze borduurden voort op de huwelijkscursus die we vorig jaar oktober hadden gevolgd en deden dezelfde cursus met Beijin & Catharine. We waarderen hun inzet om te werken aan gezonde huwelijksrelaties waarin vreugde, vriendelijkheid en wederzijdse dienstbaarheid zichtbaar zijn.

Eind mei kwam Henrik uit Zweden met nog vier mensen om ons kinderwerk te bekijken. Ze hielpen mee met het kinderwerk, bezochten gezinnen en deden toneelstukjes voor de kinderen in Valeni en Castelu. Het was een heel diverse groep, behalve Henrik waren alle bezoekers voor het eerst in Roemenië en diep onder de indruk van de omstandigheden waarin de gezinnen hier moeten leven.

3. Het vrouwenwerk

Renate en Ana hebben heel veel vrouwen uitgenodigd om samen een cursus te doen die Shine heet – Stralen. Dat is Gods bedoeling met deze vrouwen: dat ze van binnenuit zullen stralen dankzij de genezing, het herstel en het nieuwe leven dat Hij kan geven.

4. Een feestelijk einde

Eind juni hebben we met alle kinderen het schooljaar feestelijk afgesloten. Dit jaar was het thema van deze kinderdag ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Alle kinderen kregen een cadeautje en genoten van een speciaal programma samen met de andere kinderen van hun groep. We aten en baden met elkaar en hadden een geslaagde dag.

Zo’n slotbijeenkomst roept altijd gemengde gevoelens op. Aan de ene kant dankbaarheid voor alle geode dingen in het leven van deze kinderen, maar ook bezorgdheid om het grote gemis aan zorg, onderwijs en goede voorbeelden voor deze kinderen van de kant van hun familie.

Van de diploma-uitreiking hebben we ook ditmaal een feestelijke gebeurtenis gemaakt, met mooie kleren, zang en declamatie en de uitreiking van diploma’s en prijzen aan veel kinderen. We hebben de kinderen die echt vooruitgegaan waren in hun leerprestaties openlijk beloond, en daarnaast de kinderen die zich altijd goed gedragen en altijd present zijn. Elk kind kreeg tenminste één diploma, maar sommige kinderen gingen zelfs met

drie diploma’s naar huis. We hadden alle ouders voor deze bijeenkomst uitgenodigd en sommige gaven aan deze uitnodiging gehoor. Na afloop hadden we frisdrank en koekjes.
Eind juni hielden we ons zomerkamp met dertig kinderen in Cataloi, Tulcea. Ana heeft dit ‘kinderleger’ samen met de kinderwerkers en andere vrijwilligers een prachtige week bezorgd met avontuurlijke spelletjes, knutselwerkjes, bijbelverhalen, goed eten en echte bedden.

5. Ten slotte

We geven de Heer alle eer voor zijn zegeningen en kracht, en danken alle medewerkers voor hun inspanningen, alsmede alle donateurs en bidders die dit werk mogelijk maken.
Onze gebedspunten zijn:

  •  Alle kinderen en hun familie – dat de Heilige Geest onder hen zal blijven werken en hen tot Jezus zal leiden.
  • Het werk in Valeni en Castelu – meer werkers. Voor het gezin dat we thuis opgezocht hebben. De vijand probeert hen van Jezus af te keren. De moeder vroeg ons geld voor een abortus. Toen we haar dringend aanraadden om geen abortus te plegen, ging de deur dicht en liet ze het kindje toch weghalen.In Valeni hadden we een ontmoeting met de burgemeester, die ons een ruimte aanbood om kinderclub in te houden. Dit gebouw is eigendom van de gemeente, maar het is erg verwaarloosd. Het zou beter zijn om het gebouw zelf te kopen en tot een wijkcentrum te verbouwen, zodat we de kinderen en volwassenen in dat gebied van dienst kunnen zijn. We wachten op een besluit van de plaatselijke gemeenteraad.
  • We zullen twee weken kinderevangelisatieacties houden, een week in Valeni en nog een week in Castelu. Bid voor zowel de kinderen als hun ouders, dat ze de
    weg tot behoud zullen vinden. Bid voor alle nodige middelen,
    voor bescherming en voor broeder Teo uit Constanta, die inzijn eigen regio soortgelijk kinderevangelisatiewerk doet.Gods zegen toegebeden en onze liefde en waardering voor jullie onmisbare steun aan ons werk.

Samen in zijn dienst, met de liefde van Christus,

Ovidiu & Ana, Medgidia