Beste vrienden in Nederland

We leven nog steeds in moeilijke tijden. Na twee jaar corona,
verwarring, angst, halve waarheden en ontkenning zijn we nu al
meer dan een maand getuige van de tragedie en het lijden van een
zinloze en misleidende oorlog in Oekraïne.
Velen baden en bidden tegen deze oorlog. We hebben verslagen
gelezen van wonderen, van Gods bovennatuurlijk ingrijpen in
verschillende situaties. Maar we zien ook de enorme stroom
vluchtelingen die het land verlaten heeft. Velen van hen komen op
doorreis door Roemenië of blijven hier.
Veel gemeenten en organisaties in Roemenië reiken de helpende
hand. De Heer heeft ook de Roemenen een gastvrij karakter
gegeven. Het is een geestelijke waarheid dat God in zijn genade
ook verkeerde dingen ten goede kan gebruiken.
In onze regio komen veel vluchtelingen via de grensovergang bij
Isaccea aan de Donau. Daar ter plaatse is de hulpverlening goed
georganiseerd. Ana is ook met een groep christenvrouwen op pad
gegaan om mee te helpen bij de voorbereidingen van de opvang.
We hebben goederen als kleding, schoenen en gebreide spullen uit
onze opslag uitgedeeld onder een groep vluchtelingen, de meeste
van hen kinderen met een beperking, die op een kampeerterrein
zo’n vijftig kilometer van Medgidia worden opgevangen.
Het is een tijd waarin het koninkrijk van God naar het verwoeste
land en in het leven van de Oekraïners kan komen. Laten we bidden voor de rol die wij allemaal hierin kunnen spelen.
Door Gods genade is het in onze regio vredig en kan iedereen zijn leven voortzetten. Maar toch zijn er economische en financiële problemen als indirect gevolg van de oorlog, het domino-effect dat de oorlog heeft op de prijzen van gas en autobrandstof, elektriciteit, maar ook op levensmiddelen. Het gaat om bijna een verdubbeling.
We zijn gezegend als deel van een koninkrijk dat niet van deze wereld is en waardoor Gods kracht de wereld om ons heen beïnvloedt. Jezus zei dat Gods koninkrijk hier is door alles wat Hij deed. En op diezelfde manier moeten we de aanwezigheid van Gods koninkrijk door onze daden zichtbaar blijven maken. 

1. Valeni – bouw en verbouw 

In Valeni zijn we begonnen met de ontwikkeling van onze bescheiden zendingspost. Met hulp van Catalin en Emil is het gelukt op een opslagruimte te bouwen. Die hebben we nodig voor de opslag van brandhout en kleding en schoenen voor de kinderen in het project.
Nu kunnen we beide kamers voor activiteiten gebruiken. En met het aggregaat hebben we nu stroom voor verlichting en verschillende apparaten. Binnenkort komt er een koelkast. 

Inmiddels komen er grote aantallen kinderen. Ons team komt drie dagen per week: dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen moeten nog veel leren, ze kennen nog maar weinig Roemeens en hebben nog een lange weg te gaan, maar ze maken vorderingen. Naast de lessen, handvaardigheid en spelletjes vertellen we op de vrijdagen ook bijbelverhalen. Vooral een aantal tieners heeft een heel goed geheugen. Ze verrassen je omdat ze niet alleen veel onthouden, maar ook de waarheden begrijpen over wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Het is bemoedigend om te zien dat het zaad van Gods waarheid en liefde in hun hart opkomt. Blijf voor hen en hun families bidden dat er ook blijvende vrucht mag komen. 

In April willen we het oude dak met asbest weghalen en vervangen door een nieuw dak over het hele huis. Bid voor goed weer zonder de regen die nu al een poos blijft vallen. Door de hevige regenval verandert de ongebaande weg voor het huis in een moddervlakte waarop de banden bijna geen grip hebben. Komen is moeilijk, weer weggaan is nog moeilijker; je glijdt als een slee de steile helling af.
Vorig jaar hebben we veel groente- en bloemenzaden aan gezinnen in het dorp uitgedeeld. Ze waren er blij mee en maakten er goed gebruik van. Nu het weer lente is, komen ze om nieuwe zaden vragen. Wanneer je een rondje door het dorp wandelt, zie je dat mensen die nooit iets aan hun tuin deden nu bloemen en groente verbouwen.
Zoals de bloemen en volkstuintjes in het dorp een verandering teweegbrengen, hopen we dat ook de zaden van gebed, liefde en waarheid van het volk van God het hart van de mensen zullen veranderen en dat ze gezondheid, herstel en schoonheid zullen voortbrengen. 

2. Natuur en milieu 

Begin maart deden we met de kinderen zowel in Valeni als in Medgidia iets bijzonders: ze maakten lentekaarten, liedjes en gedichten voor hun moeder. De moeders kwamen op een bepaalde dag om te leren over de waarde die ze in Gods ogen hebben. Elke moeder kreeg een special cadeau. 

In Valeni hielden we met de kinderen van alle groepen tevens een actie over de invloed die we op natuur en milieu kunnen hebben. Alle kinderen kregen rubberen handschoenen aan en vuilniszakken mee. Samen verzamelden ze zeventig volle zakken straatvuil dat her en der in het dorp verspreid lag. In dit dorp is geen ophaaldienst voor huisvuil, dus het afvalprobleem is enorm. 

Het was een groot succes, en de kinderen maakten er enthousiast een wedstrijdje van wie de meeste zakken met rommel verzamelde. Natuurlijk kreeg iedereen een beloning naar rato. 

3. Medgidia 

In Medgidia hebben we met een proeftijd een jongetje van vijf tot de kinderclub toegelaten om te kijken of we hem kunnen helpen met andere kinderen om te gaan. Avash komt uit een beschadigd gezin waar hij een angststoornis heeft opgelopen en vaak agressief verdrag vertoont. Zijn moeder werkte in het buitenland, maar ze is nu terug en heeft psychologische hulp gezocht, omdat geen enkele kinderopvang in de stad hem langer dan een paar dagen wil hebben. Hij is nu drie weken bij ons en dat is een hele uitdaging gebleken. Maar dankzij Gods hulp, gebed en geduld zien we nu de eerste veranderingen. 

Naast de winkel in Medgidia zijn we nu ook begonnen met een kinderwinkel in Valeni. Dit als stimulans voor de kinderen om hun best te doen en voor hun ouders om hen te blijven sturen. Verder zijn deze winkels een materiële zegen voor de kinderen en hun families en zijn ze karaktervormend; de kinderen leren principes als verantwoordelijkheid, de waarde van inzet en beloning. 

In onze gemeente in Medgidia hebben we de afgelopen weken nagedacht over Gods wapenrusting zoals beschreven in Efeze 6. Het is belangrijk om sterk te worden in ons geloof in Jezus. Dankzij de interactieve gesprekken over de verschillende aspecten van geestelijke strijd begrijpen we beter hoe de Heilige Geest ons wil helpen te onderscheiden waar het op aankomt en waarop we ons in ons dagelijks leven en handelen moeten richten. We mogen wandelen in het licht van Gods genade, waarheid en liefde voor alle mensen, en niet vergeten dat de vijand op het wereldtoneel degene is die probeert zichzelf te verheffen in plaats van God. 

4. Gebedspunten en woorden van dank 

Bid voor: 

 • Avash – het jongetje dat genezing, vertrouwen en een veilige sociale omgeving nodig heeft
 • Medgidia – voor de medewerkers: volharding, toewijding, gezondheid en bescherming
 • Kansen om rond Pasen de blijde boodschap te brengen aan de mensen in Valeni en Medgidia
 • Renovatie en bouw van het dak in Valeni – voor bescherming, logistiek, bouwvakkers en mooi weer
 • Een hartsverandering bij de burgemeester van Valeni om ons huis aan te sluiten op het stroomnet en de weg te verharden met grint
 • De moslims tijdens de vastenmaand
 • Bescherming en gezondheid voor ons en onze kinderen
 • Geestelijke groei van de gelovigen; wijsheid en
  vrijmoedigheid om het Evangelie integraal te brengen
  We zijn dankbaar voor de Heer, die ondanks alle financiële uitdagingen zijn trouw en goedheid blijft tonen in ons werk. Zo konden we de noodzakelijke uitgaven voor voedsel voor de kinderen, de winkels, de verwarming en alle nutsvoorzieningen voor de gebouwen betalen.
  Heel hartelijk dank voor al jullie gebeden, ondersteuning en inzet voor ons en voor Gods koninkrijk!
  Ovidiu & Ana, Eldiada en Eldad, en team