1. Vroege interventie
2. Kleuterschool
3. Schoolbegeleiding
voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië) Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening tirza.keesmaat@stichtingora.nl Voor: Dick & Gerrie van Lenthe April 2019  
Projects (25)
Beste vrienden in Nederland, We hopen dat deze brief jullie in welstand aantreft. In januari zijn we met frisse moed begonnen, met het verlangen om het koninkrijk van God op nieuwe manieren zichtbaar te maken in het leven van de mensen in Medgidia en van de kinderen die aan onze projecten meedoen. De Heer riep ons op om alles vanuit zijn perspectief te bekijken, als zijn discipelen die uitgaan om de blijde boodschap te verkondigen en meer discipelen te maken. Dat is de goede strijd die we mogen strijden. Tegelijkertijd is de uitdaging om wegen te zoeken waarop we de kinderen door onze activiteiten heen meer van Gods liefde kunnen laten zien, zodat ze gaan begrijpen wat zijn wil is en Hem gaan volgen. Bid alstublieft mee dat we hierbij Gods weg mogen bewandelen en dit jaar kracht ontvangen om de voetstappen van Jezus te volgen. Projects (15) 1. Het kinderwerk in het afgelopen kwartaal De afgelopen maanden zijn nogal wat kinderen en ook een aantal medewerkers ziek geweest. Ana en ikzelf waren ook bijna twee weken zo ziek als we niet eerder geweest waren, we waren helemaal uitgeschakeld. In Roemenië eiste de griep zijn tol, er vielen in totaal zo’n 150 dodelijke slachtoffers. We danken de Heer dat Hijons hiervoor bewaard heeft. Eind januari kregen de kinderen winterkleding, jassen, mutsen en schoenen. Sommige ouders lieten hun kinderen onder de hoede van hun oudere broers of zussen achter en gingen het land uit, op zoek naar werk. We gaven alle kinderen elke ochtend een ontbijt met warme thee of melk. En tijdens de maandelijkse winkelronde konden ze met hun punten opnieuw levensmiddelen, schoolspullen, shampoo en zeep kopen, juist in de winter enorm nuttige spullen. We zijn dit jaar doorgegaan met drie naschoolse groepen, één ’s morgens en twee in de namiddag, en met de kinderopvang ‘s morgens. Op dit moment proberen we de alfabetiseringslessen weer van de grond te krijgen, die we vorig jaar door het gebrek aan medewerkers moesten stopzetten. Iuliana is een zuster in de Heer die afkomstig is uit Poarta Alba. Zij is aan het kennismaken met ons werk onder de arme en ongeletterde kinderen van Medgidia en zal met deze kinderen gaan werken. Bid voor haar, dat ze alle noden en problemen met Gods ogen mag zien en de kinderen met haar vaardigheden kan gaan dienen. Bid voor zowel de medewerkers als de financiële middelen om al het werk draaiende te kunnen houden.
Projects (3)
2. Wederom bezoek uit Nederland In februari kwam Sandra opnieuw over om een week met de kinderen door te brengen. Ze verzamelde alle kinderen die eerst in de alfabetiseringsklas zaten en bracht elke ochtend een poos met hen door. Ook bezocht ze een aantal gezinnen en zegende elke moeder van de deelnemende kinderen met een voedselpakket en andere nuttige spullen. Het was mooi om haar weer een poosje bij ons te hebben en zo bij het werk te betrekken. Projects (24) 3. Aandacht voor moeders… en kinderen Ana had de moeders van de kinderen opgeroepen om vaker te komen en sprak met hen over de waarde van de kinderen, hun behoefte aan onderwijs, en tegelijkertijd over de waarde van de moeder zelf in Gods ogen.De kinderen met hun onderwijzers vierden samen met hun moeders en oma’s Moederdag, en na afloop zaten
alle vrouwen rond de tafels voor een tijd van onderlinge verbondenheid, gebed en bemoediging. Als symbool van hun waarde gaven we hun allemaal een bloem en een cadeautje. In januari nam een supermarkt contact met ons op en schonk ons honderden chocolaatjes en snoepjes, te kust en te keur. De kinderen genoten elke dag van een snoepje en kregen bij gelegenheid een zakje snoep cadeau. Het was via het kinderwerk van de lokale kerken een zegen voor talloze kinderen in Castelu, Valeni, Constanţa en Cobadin.
Projects (7)
4. Ten slotte
Bid voor discipelschap, dat de Heilige Geest in het hart en het leven van de mensen in deze wijken en dorpen zijn vuur mag ontsteken, dat obstakels en tradities afgebroken zullen worden, dat het hart van deze mensen overtuigd zal worden van ongerechtigheid en geraakt zal worden door de liefde van Jezus. Bid voor alle gelovigen die de Heer volgen, voor toewijding en gehoorzaamheid aan zijn Woord. Bid ook voor ons gezin, voor mensen en middelen, voor Gods royale voorziening en nieuwe kracht, genezing voor ons lichaam en kracht in het geloof om Gods wil voor ons leven te doen. Verbonden in de liefde van Jezus,
Ovidiu & Ana, Medgidia
Centrum Leven in Overvloed