VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

De zomer ligt achter ons. En al is het geen 38 graden meer zoals in de maand augustus, het is zelfs eind september nog warm en voor begin november wordt nog 17 graden verwacht.
In juli hebben we twee weken lang kinderevangelisatiewerk gedaan in Valeni en Castelu. Samen met een broeder uit Constanţa, Beigin uit onze gemeente en nog enkele vrijwilligers gingen we dagelijks naar deze dorpjes, waar we meestal met de kinderen maar soms ook met de volwassenen werkten. Het was mooi om hun opwinding te zien zodra ze ons aan zagen komen. We speelden buiten in de brandende zon en deden zo nodig onder de parasol spelletjes, zongen christelijke liedjes in het Tataars en vertelden bijbelverhalen aan de hand van illustraties. Het was een hele klus om hen stil te krijgen en de aandacht erbij te houden, maar we kregen dagelijks kracht om hen op hun eigen niveau te benaderen en Gods liefde en aanvaarding te laten zien. Geweldig hoe enthousiast ze bijbelverzen in het Tataars uit het hoofd leerden – al was het maar om een snoepje of chocolaatje te verdienen…

1. Vakantiebijbelschool in Medgidia

Eind juli hielden we een tiendaags programma in ons centrum hier in Medgidia. Dit was ons derde jaar samen met de Nederlandse vrienden. Het was een warme bedoening met 36 kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud. De bijbelse figuren die we gekozen hadden, waren Petrus, Paulus, Lydia en de gevangenisbewaarder uit Filippi. De kinderen kregen een goede indruk van deze geloofshelden en werden geïnspireerd door hun moed, zelfs door hun zwakheden en de genade door Jezus betoond in elke situatie.

2. Proefproject

In augustus hielden we een proefproject in de Tataarse wijk voor kinderen die meestal niet naar het centrum komen. Ioana Stancu en Ana Ivan gingen er een maand lang elke dag heen en hielden een soort kleuterschool voor ruim twintig kinderen. Ze kwamen in een huis met een grotere kamer bij elkaar waar tafeltjes stonden, zodat de kinderen konden schrijven en tekenen. Elke dag probeerden we de kinderen in elk geval een biscuitje en vruchtenyoghurt aan te bieden.
De nood is groot en de arbeiders zijn schaars. Ook de ouders moeten het evangelie horen en zich gaan inspannen voor de opleiding van hun kinderen. We beseffen dat alleen de nabijheid van Jezus iets in deze buurt kan veranderen.

3. Valeni

Sinds juni zijn we in overleg met de burgemeester in Dobromiru over de aankoop van een huis in Valeni dat eigendom is van de gemeente. Hoewel er van alles beloofd is en er nog steeds kansen lijken te zijn, blijven concrete stappen uit. We blijven bidden dat zijn hart geraakt zal worden door de nood van de kinderen in Valeni. Onze visie is dat we meer van Gods koninkrijk in dit gebied zichtbaar kunnen maken met behulp van een eigen gebouw. We blijven Valeni, Castelu en de Tataarse wijk in Medgidia wekelijks bezoeken, houden openluchtbijeenkomsten met de kinderen en leggen huisbezoeken af.

Er is grote behoefte aan een eigen ruimte in al deze dorpen, een vaste plek waar de mensen naartoe kunnen gaan om hulp, contact en gebed.

4. Versterking uit Nederland

In september zijn de reguliere programma’s weer begonnen. We hebben wel wat wijzigingen aangebracht om alles beter en effectiever te organiseren. Ioana heeft de leiding over de kleuter school, Ana-Maria, Iuxel en Sandra zwaaien de scepter over de grotere kinderen en Maria en Nicoleta over de naschoolse opvang, terwijl Catalina zich bezighoudt met de kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. Sandra is ons vanuit Nederland komen versterken als vrijwilligster voor het kinderwerk. Ze heeft al drie keer aan de zomerkampen in Medgidia meegewerkt en was ook in februari dit jaar al twee weken hier. In eerste instantie is ze van plan zes maanden te blijven. Haar hulp en inzet bij alle activiteiten stellen we zeer op prijs.

5. Ten slotte

Het is voor ons een bemoediging om te zien hoe de medewerkers met meer zelfvertrouwen en ervaring aan de slag gaan in vergelijking tot een jaar geleden. We zien uit naar meer stabiliteit in ons werk, waarbij toegewijde medewerkers de visie hebben om het leven van de mensen die God op hun weg gebracht heeft te veranderen, of dit nu kinderen of volwassenen zijn, en de kracht en genade van Gods liefde door Jezus te weerspiegelen.

Bid alstublieft met ons mee, voor de noden en uitdagingen die voor ons liggen, dat we die in geloof mogen

overwinnen en de doorbraken mogen zien waarvoor onze Heer gestorven is.
Bid ook voor wijsheid, geduld en liefde, zodat we dagelijks in afhankelijk van Jezus zullen leven en niet uit eigen kracht; voor gezondheid en bescherming van onze kinderen en voor Gods overvloedige voorziening in al onze noden.

Hartelijk dank voor jullie geestelijke en praktische betrokkenheid bij ons leven en werk.

Samen in zijn dienst, met de liefde van Christus,

Ovidiu & Ana, Medgidia