1. Vroege interventie
 2. Kleuterschool
 3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)daycamp 2018 (60)

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA
zending & hulpverlening

tirza.keesmaat@stichtingora.nl Voor: Dick & Gerrie van Lenthe

November 2018

Beste vrienden in Nederland,

Hartelijke groeten in de naam van de Heer Jezus, de Gezalfde!
We hopen dat onze brief jullie gezond en gezegend aantreft in jullie gezin en werk, maar vooral in jullie hart en geloof. We mogen leven in de wetenschap dat we kinderen van God zijn en Hem dienen voor Gods glorie.
We danken jullie voor alle gebeden, giften en inzet voor ons werk bij “Leven en Overvloed”. In Medgidia en omstreken.

1. Verschillende kinderkampen

In juli en augustus hebben we drie kampen georganiseerd waar kinderen uit Medgidia en uit de omliggende dorpen aan meegedaan hebben. Twee kampen vonden plaats op de locatie van Word of Life, het derde in ons centrum in Medgidia.
In augustus gingen Iuxel en Meral met een groep Turkse tieners uit Medgidia naar het kamp in Pitesti. Met hen mee ging een jong en gelovig gezin van Tataarse afkomst uit Cobadin, evenals hun kinderen.
Eind juli hebben we met Dick en Gerrie en hun groep jongelui uit Nederland tien dagen een dagkamp verzorgd voor dertig kinderen in Medgidia. Onder hen waren ook nieuwe kinderen uit een ander deel van de stad die normaal gesproken niet meedoen in ons wekelijks programma. Eén dag zijn we samen naar Castelu en Valeni gegaan om de kinderen in de Turkse gemeenschappen ook een bijzondere dag te bezorgen.
Ook dit jaar hebben we
geprobeerd de harten van de
kinderen te raken met liefde en
waarheid. Liefde omdat
kinderen nooit genoeg liefde
en bevestiging ontvangen.
Waarheid, omdat God de echte
bron van liefde is, nl. God de
Vader en Jezus Christus, die
ons kwam redden van alle
zonde en ons terugbrengt in
Gods huisgezin en zijn
Koninkrijk.

2. Castelu en Valeni

In september zijn we opnieuw naar Castelu en Valeni gegaan. Binnen een mum van tijd werden we omringd door kinderen. De snoepjes, ballonnen en de spelletjes zijn zo’n magneet, dat maar weinigen van hen die kunnen weerstaan.
De geestelijke, emotionele en lichamelijke noden van de kinderen en gezinnen zijn zo groot. Jezus ging van dorp naar dorp, verkondigde het Koninkrijk van God en riep de mensen op zich te bekeren (terug te keren en God te gehoorzamen). Hij zei dat de oogst klaar was om binnengehaald te worden, maar dat er weinig werkers zijn.

daycamp 2018 (129)

We worden ons er steeds meer van bewust dat we een andere aanpak nodig hebben die de verandering van de mensen in deze dorpen en wijken stimuleert en een verlangen in hun hart wekt om God te gehoorzamen en Jezus te volgen, om de kinderen en mensen in hun omgeving te helpen.
Bid voor de leiding van de Heilige Geest in al deze dingen, zodat we zien en doen wat de Heer doet.

Bid ook voor onze verlangen dat we meer discipelen zullen maken die zelf ook discipelen van Jezus zullen maken, zodat het Koninkrijk van God zich zal openbaren en er meer werkers zullen komen.

3. Komen en gaan

In september zijn we het nieuwe seizoen vol goede moed van start gegaan, hoewel vier voormalige medewerkers door familie- of persoonlijke omstandigheden verstek moesten laten gaan. Maar de Heer hielp ons om oplossingen te vinden en gaten te vullen. Momenteel lopen de kinderclubs en naschoolse projecten goed in de ochtenden en middagen. De medewerkers Ioana, Nicoletta, Meral, Aisun en Salomea zijn een zegen voor ons werk op dit gebied.

We bespraken met de ouders van de
kinderen die ons project bezoeken dat het
belangrijk is om hun kinderen trouw naar school te laten gaan en hen te helpen zich te ontwikkelen op mentaal, sociaal en geestelijk vlak. We zeiden dat het belangrijk was dat de ouders hun aandeel leveren, zodat wij hun kinderen structureel kunnen helpen.
In elk dagelijks programma, inclusief de bijeenkomst op zaterdag, verzorgen we voor de kinderen een korte overdenking, zodat ze ook geestelijk wat mee krijgen.
Verder krijgen de kinderen dagelijks brood met margarine, salami of jam, een croissantje, yoghurt of thee. Eind september gaven we hun weer de mogelijkheid om diverse levensmiddelen en hygiëneartikelen die ze nodig hadden te ‘kopen’ (zie foto onder).

projects (20)shop (2)

5. Om voor te bidden

Gebedspunten:

 • –  Dat we Gods wil verstaan hoe we zijn Koninkrijk in deze omgeving kunnen laten groeien en hoe we
  discipelen kunnen maken van de Tataren en alle mensen die God op ons pad brengt.
 • –  Hoe we het Evangelie met fijngevoeligheid kunnen verkondigen onder de verschillende culturen en
  godsdiensten.
 • –  Verandering in de gelovigen zodat ze zelf ook discipelen gaan maken.
 • –  Open en gehoorzame harten en gedachten om de wil van de Vader te doen.
 • –  Lichamelijke kracht en genezing voor alle medewerkers en hun gezinnen.
 • –  Geloof en vertrouwen in de Heer voor zijn volledige geestelijke en materiële voorziening zoals Hij
  beloofd heeft in Mattheüs 6:33, voor alle noden van het werk.
 • –  Medewerkers die het hart en de visie hebben om het Evangelie te verkondigen en het Koninkrijk
  van God te vestigen in de arme wijken en dorpen in onze omgeving.
 • –  Wijsheid van God hoe we ons werk kunnen ontwikkelen tot effectievere projecten die mensen en
  gemeenschappen kunnen veranderen en een beter begrip van de geestelijke en sociale barrières.
 • –  Voor onze kinderen, Eldiada en Eldad, dat ze mogen groeien in geloof, leven in het licht en de liefde
  van Jezus te midden van de duisternis die hen omringt en zelf zout en licht zijn voor hun collega’s
  en vrienden. Ook dat ze goed kunnen leren op school en gedisciplineerd en toegewijd zullen zijn.
 • –  Voor ons maandelijkse gezinsinkomen.

Met liefde en vertrouwen in Jezus’ werk van liefde en zegen in en door ons,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed

projects (30)