VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

De langverwachte lente is eindelijk gearriveerd na een winter waaraan maar geen einde leek te komen. Maart was koud en er viel nog sneeuw; we verbaasden ons over de koppigheid van de winter. Het was haast een geestelijke parallel – het oude is moeilijk te verbreken en te verwijderen, maar het leven zal uiteindelijk overwinnen en zijn weg vinden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

We gaan door met ons werk als in een geestelijke winter en verlangen naar de lente, waarin het leven opkomt in het hart van degenen die het Evangelie hebben gehoord. Soms leek het of ook ons hart geraakt was door de kou en was het moeilijk te geloven dat onder de kale grond zaad ligt dat naar het licht zal groeien. De Heer sprak tot ons dat de regen komt en we kunnen verwachten dat de planten zullen opkomen, dat mensenlevens zullen veranderen door zijn Woord, liefde en kracht.

Een Tartaars meisje van twintig jaar is een van de levens die geraakt is door Gods Geest en groeit in het licht van Jezus. Ze is dorstig naar kennis en begrip, en ze wil gedoopt worden. Ze is nu betrokken bij een van de kinderprojecten en bezoekt de kerkdiensten regelmatig.
Bid voor haar dat ze een diepe ervaring van liefde en verlossing in Jezus mag hebben. Haar oudere zus gelooft al in Jezus, maar woont in een andere plaats. Zij woont bij haar moeder en jongere zusje die momenteel niet openstaan om naar de kerkdiensten te gaan. De vader werkt in het buitenland. Bid met ons dat ze tot geloof in Jezus zullen komen.

 

1. Hulp van alle kanten

Afgelopen maanden zijn de kinderen naar de kinderclub blijven komen en ook naar de alfabetiserings- groepen, naschoolse programma’s en naar de zaterdag- en zondagsschoolprogramma’s. Maar er waren ook tijden dat er veel zieken waren en soms maar weinig deelnemers kwamen. De werkers blijven de gezinnen bezoeken.

In de afgelopen tijd ontvingen we van verschillende vrienden en bewogen mensen een aantal transporten met kleding en voedsel, zodat we weer veel gezinnen hebben kunnen helpen. Deze transporten zijn een grote zegen en we zijn dankbaar voor iedereen uit Roemenië, Nederland en Oostenrijk die met deze transporten hebben geholpen en daarmee de liefde van Jezus hebben laten zien.

Een jong echtpaar reed urenlang met een busje om voedsel en kleding te brengen. De Heer raakte hun hart aan toen ze de omstandigheden zagen waarin veel Tartaarse mensen leven en zeiden te zullen bidden voor manieren waarop ze deze mensen in de toekomst kunnen helpen.
Een oudere christenvrouw reed voor het eerst tien uur helemaal vanuit het noordwesten van Roemenië hierheen om voedsel en kleding te brengen voor de projecten. Ze bleef een paar dagen bij ons, hielp de kinderen in de projecten en bezocht samen met ons Tataarse families. Ze blijft bidden voor ons en de bediening onder de Tataren.

 

Drie jongeren uit Nederland kwamen een week helpen met de projecten en brachten tijd door met de kinderen. Ze hadden ook veel cadeautjes bij zich voor de kinderen. Ze zijn nu drie jaar achter elkaar geweest om deel te nemen aan het zomerkamp dat we hebben in het centrum Leven in Overvloed. Ze hadden ook een week vrij genomen om eind februari bij ons te zijn. Naast een goede tijd met de kinderen in onze projecten hebben ze ook een echte winter meegemaakt – met veel sneeuw, sneeuwstormen en vastzitten in de sneeuw. Zo hadden ze dit in Nederland nog nooit meegemaakt.

De winkel die we hebben voor de kinderen is ook een grote zegen voor hun familie, omdat ze daar olie, meel, suiker, tomatenpuree, pasta en andere levensmiddelen kunnen krijgen.

2. Castelu

In het werk in Castelu zat meer regelmaat in het vrijdagprogramma speciaal voor de kinderen en sommige volwassenen kwamen naar de zondagavonddienst. Maar vaak weerhield het weer of ziekte hen. In Valeni zijn we maar een paar keer geweest, omdat de wegen geblokkeerd waren door sneeuw en ijs.
We blijven bidden voor de vooruitgang van het koninkrijk van God in deze Tataarse gemeenschappen, dat hun harten en gedachten geopend zullen worden door de Heilige Geest als ze het goede nieuws van Jezus Christus horen.

Het belangrijkste, zoals altijd, is dat de werkers vervuld zullen zijn met Gods liefde, bewogenheid en de Heilige Geest om de Tartaarse en andere gemeenschappen in Dobrogea te bereiken, zodat de mensen de levensveranderende kracht ervaren die je krijgt als je gelooft in de dood en opstanding van Jezus Christus.

3. De gemeente in Medgidia

De gemeente in Medgidia is klein en heeft te lijden
onder een exodus van gelovigen die naar het
buitenland vertrekken om genoeg te verdienen voor de noden in hun familie. Hoe dan ook, we gaan door en vertrouwen op de Heer, Die niet veranderd is en dezelfde liefde, kracht en grote plannen heeft voor ons en voor de mensen in Medgidia en Dobrogea.
In geloof zijn we op zondagmorgen met kerkdiensten begonnen voor diegenen die geen oud-Turks spreken en meer willen begrijpen van Gods Woord. Het is een begin en we zullen zien hoe de Heer ons hierin verder leidt. In maart hebben we vijftig Tataarse en Romavrouwen uitgenodigd in ons centrum om vrouwendag te vieren en te horen over Gods liefde door Jezus Christus. Ze kregen bloemen en cadeautjes en velen vonden het goed dat er met hen gebeden werd.

4. Uit de brand

In februari zijn er achttien huizen in vlammen opgegaan in een arme buurt in Medgidia. De gezinnen moesten onderdak zoeken bij buren of familieleden. De Heer legde deze nood op ons hart en we nodigden deze families een paar keer uit in ons centrum. We gaven hun dekens, kleding en kochten olie, meel, suiker en andere eerste levensbehoeften voor hen. Prijs de Heer voor zijn barmhartigheid. We bidden dat ze de Heer zullen vinden in deze moeilijke omstandigheden.

5. Een woord van dank

Opnieuw danken we de Heer voor zijn trouw en onveranderlijke liefde en genade voor ons leven en voor jullie allen die in geloof de kracht en middelen gevonden hebben om te zaaien voor Gods koninkrijk, om ons en de mensen die we willen bereiken te zegenen. We zijn blij dat jullie ons terzijde staan!
Bid met ons voor de oogst van God onder de kinderen en

voor de lokale gemeenschap, dat een levende kerk van Jezus Christus zal ontstaan in deze moslimgebieden in Dobrogea. Bid voor wijsheid en kracht, voor mensen en financiële middelen die nodig zijn om onze taak voort te zetten. Bid dat onze gemeente geestelijk zal groeien, mensen gered en toegevoegd zullen worden aan het lichaam van Christus.

Met dank, liefde en zegen voor jullie allen,

Ovidiu & Ana, Medgidia