VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

BESTE VRIENDEN IN NEDERLAND,

We zijn blij de vreugde en worstelingen in ons werk in de afgelopen paar maanden met jullie te kunnen delen. De Heer is onze kracht en schuilplaats, en Hij is getrouw om zijn woord in elk opzicht te vervullen. We prijzen Hem voor zijn goedheid en we danken jullie allemaal voor jullie liefde en betrokkenheid bij de uitbreiding van Gods koninkrijk in Medgidia en omgeving.
Een paar weken geleden waren we aan het einde van het schooljaar gekomen en hadden ter afsluiting een mooi feest met alle kinderen in onze projecten. We hebben veel kinderen voor hun inzet beloond, en heel wat kinderen hebben eveneens een diploma gekregen: voor hun ijver tijdens de lessen en hun vooruitgang, en een paar kinderen omdat ze uitblonken. Het doet
je goed die kinderen te zien die trouw blijven komen
leren en tijdens het schooljaar steeds vooruitgaan.
Wat de geestelijke kant betreft hebben ze elke dag
iets over God geleerd tijdens de korte groepsover-
denkingen en veel kinderen bidden nu met meer
zelfvertrouwen tot de Heer. We bidden dat de
Heilige Geest hun hart zal raken en ze naarmate ze
ouder worden Jezus met een oprecht hart en een
zuiver geloof zullen volgen. Jezus heeft gezegd:
‘Laat de kinderen tot Mij komen…’. Dit willen we in
praktijk brengen, ook als er tegenstand is van de
kant van hun familie en de godsdienst van hun
ouders.

 

 

1. Castelu…

In Castelu zijn we met ons kinderprogramma doorgegaan, ondanks het feit dat we bij het Turkse gezin waar we eerst bij elkaar kwamen niet meer welkom waren. Dit naar aanleiding van een moslimpriester die op bezoek gekomen was en gedreigd had dat hij hen niet zou begraven als zij christenen in hun huis toelieten. Het was heel triest om te zien hoe ze onder deze dreiging bezweken, maar we weten dat ze eigenlijk de Heer Jezus moeten ervaren om weerstand te kunnen bieden. We bidden dat Gods werk in hun leven doorgang mag vinden.
Maar prijs de Heer, een van de buurvrouwen heeft haar huis voor ons opengesteld, zodat we onze kindersamenkomsten op haar erf kunnen voortzetten. We hebben uitgekeken naar en gebeden voor een huis en hebben een geschikt huis voor een lagere prijs gevonden, maar de eigenaar had geen officiële papieren, dus nu moeten we eerst weer afwachten of dit alsnog in orde gaat komen.

 

2. …en Valeni

We hebben Valeni wel een aantal keren bezocht, maar het viel niet mee om kinderprogramma’s te houden. Soms hadden we het te druk met het werk in Medgidia, vaak was het weer te slecht om buiten bij elkaar te komen. Eén gezin dat we al lange tijd kennen, zei dat ze van plan waren naar Duitsland te verhuizen en dat wij op hun huis mochten passen. We blijven het dorp van tijd tot tijd bezoeken en bidden voor Gods ingrijpen.

 

3. Komen en gaan

Na een inzet van tien maanden voor
het kinderwerk in Medgidia is Sandra
een paar dagen geleden terug naar
huis gegaan. Ze was een enorme
hulp voor het werk en veel kinderen
tot grote zegen. Haar liefde voor de
kinderen in Medgidia en Castelu was
in deze maanden enorm gegroeid en
het was best moeilijk voor haar om
afscheid te nemen. Begin juni waren
haar ouders op bezoek geweest en
erg onder de indruk van de manier waarop ze de kinderen koesterde en hoe graag die met haar omgingen. Ze overweegt terug te komen, maar het is aan de Heer om haar in haar toekomstplannen te leiden. Bid dat Gods wil voor haar duidelijk zal worden.

In april kwamen Christoph en Astrid een paar dagen op bezoek, samen met twee jonge Duitsers. We hebben samen gewerkt en zijn bemoedigd door deze langdurige vriendschap, die nog stamt uit de tijd dat zij hier in Medgidia en Constanţa als onze voorgangers werkzaam waren.

In mei kregen we opnieuw bezoek: een groep broeders en zusters uit het Zweedse Kathrinehom. Samen met pastor Henrik Thornell en zijn vrouw, Anna, kwamen ze ons een week helpen. Alleen Henrik en broeder Sang waren hier al eerder geweest. We hadden een heel goede tijd samen en bezochten gezinnen en de arme Turkse dorpen Castelu en Valeni. Het is altijd een zegen om de spontane reacties en emoties te zien van mensen die voor het eerst oog in oog staan met de noden, problemen en duisternis. Zelf zijn we hier allang aan gewend geraakt, maar het is goed om erbij stil te staan hoe erg het eigenlijk is. De werken van de duisternis moeten we nooit voor lief nemen, onze taak is om het licht van Jezus te laten schijnen en mensen in aanraking te brengen met de levensveranderende kracht van het Evangelie.

 

4. Mei en juni: feestmaanden

Op 20 mei hadden we het voorrecht om Meral te dopen, een Turkse jongedame die haar leven aan de Heer heeft toegewijd en leert uit geloof te leven en Jezus in haar leven te volgen. Bid dat haar geloof sterker mag worden, haar liefde voor Jezus dieper mag worden, en dat ze door Gods genade meer en meer zal veranderen, en met wijsheid en vrijmoedigheid haar geloof zal voorleven.

Juni was maar een korte schoolmaand, maar kende een vol
programma. Het begon met de viering van kinderdag, gevolgd
door ons projectenfeest halverwege de maand, en eindigde met
de voorbereidingen van en het eigenlijke kamp in Cataloi met
47 kinderen en medewerkers samen. Het was een enorme klus
om alles te organiseren en de kinderen voor te bereiden, de papieren en al het materiaal in orde te maken. De kinderen hebben zich helemaal uitgeleefd met spelletjes, vooral waterspelletjes, ze hebben genoten

van het heerlijke eten en het schone verblijf, en geleerd hoe ze moedig kunnen zijn. Ze zijn allemaal thuisgekomen met prijzen, trofeeën en goede herinneringen. Prijs de Heer voor wat Hij in hun leven gedaan heeft en voor de kracht en inzet van alle medewerkers.

 

5. Om voor te bidden

Gebedspunten:
– Voor de kinderen om echt tot Jezus te komen en in geloof te groeien
– Voor hun familieleden, dat ze de Heer mogen zoeken en open zullen staan voor het Evangelie – Voor Sandra’s verdere plannen
– Voor een huis in Castelu en Valeni
– Medewerkers en ondersteuning voor elk project en elke zendingsactiviteit
– Eenheid en toewijding onder alle gelovigen
– Het komende dagkamp eind juli met ruim dertig kinderen en zestien jongeren uit Nederland
– Genezing en behandeling voor onze lichamelijke noden als gezin
– Goede rust, geestelijke kracht en verfrissing
– Een auto voor ons gezin

 

6. Een woord van dank

Prijs de Heer voor al zijn liefde, goedheid en voorziening! Jullie als onze broeders en zusters in de Heer hartelijk dank voor al jullie gebeden, ondersteunen en verdere betrokkenheid bij Gods mooie werk hier in Medgidia en Dobrogea. Alle eer aan onze Heer!

Met dank, liefde en zegen voor jullie allen,

Ovidiu & Ana, Medgidia