1. Vroege interventie

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)

20181026_154410

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië

Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening

Januari 2019

Beste vrienden in Nederland,

Terugkijkend op 2018 was het een zegen dat jullie deel uitmaakten van onze zendingsreis door dit jaar. De een heeft praktisch geholpen, de ander voor de redding van de vele onbereikte kinderen en moslimgezinnen gebeden. God heeft mede door jullie hulp voorzien in de vele financiële en materiële noden van het werk. De laatste tijd werden we opgeroepen meer na te gaan denken over ‘de blijde boodschap van Gods koninkrijk’ en de uitwerking hiervan op het leven van de mensen. God blijft onserop wijzen dat we in ons leven als christenen de nadruk moeten leggen op discipelen maken in plaats van weer een of ander project beginnen. Dit is een hele overgang en we blijven bidden voor wijsheid, leiding en doorzettingsvermogen.

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie trouw in gebed en zegen voor de vele gezinnen die we de helpende hand reiken.

20181214_131446

  1. Het kinderwerk in het laatste kwartaal

Alle kinderprogramma’s liepen de afgelopen drie maanden goed, we zagen een verbetering in de houdingen het gedrag van de kinderen. We hebben onder de kinderwerkers een paar oude rotten in het vak, die dankzij hun ervaring beter kunnen inspelen op de kinderen die niet zo gemakkelijk in het gareel te krijgen

zijn. De andere kinderwerkers zijn nog jong en onervaren, maar wel mensen die willen aanpakken en problemen het hoofd bieden.

Het aantal kinderen in de opvang is constant, elf tot dertien, de huiswerkklas’s morgens telt acht tot tien kinderen en ’smiddags wel 25 tot 31 kinderen.

De Heer blijft ons verrassen, in zijn genade bracht Hij een bedrijf op ons pad dat winterlaarzen voor alle kinderen schonk en ook nog eens een grote hoeveelheid snoepjes.20181204_083947

2. Kerstactiviteiten

Alle kinderen konden we voor de kerstvakantie zegenen met een tas vol levensmiddelen, en een kerstpakket bestaande uit kleding, snoepjes en speelgoed.

Samen met hun meester of juffrouw vierden ze de geboorde van Jezus, onze Redder, met kerstliederen, gedichten en een toneelstuk.

Meer dan 250 kinderen in Medgidia, Castelu, Cobadin en Valeni hoorden de kerstboodschap. De blijde boodschap gaat niet over kerstcadeautjes en de kerstman, maar over Gods cadeau aan ons om ons van onze zonden te redden. Maar Jezus zei ook dat we de armen altijd onder ons zouden hebben. Daarom kregen al deze kinderen mutsen, truien, handschoenen, snoepjes en speelgoed. Redivan, Aisun en Nazar zijn drie jongelui die weliswaar nog niet tot geloof gekomen zijn, maar wel al meedoen aan de bijbelstudies. Zij gingen ook met ons mee toen we met een groep jongeren kerstliederen gingen zingen. Op eerste kerstdag hadden we een feestelijke dienst als gemeente, gevolgd door een maaltijd.

3. Bezoek uit Nederland

In oktober kwam Sandra met nog twee jongedames uit Nederland op bezoek. Een week lang hielpen zemet de programma’s, bezochten gezinnen in Medgidia en Castelu en zegenden de kinderen met cadeaus en voedsel.

4. Ten slotte

Er blijft altijd veel te vertellen, maar het jaar is ten einde en alleen door Gods genade kunnen we zeggen: …in 2019 gaan we gewoon verder!

Dus verkondigen we terwijl het vuurwerk begint te knallen: “God is goed! Hij regeert!”

Moge de Heer zijn koninkrijk in 2019 blijven bouwen in jouw leven en werk, en mogen we velen zijn koninkrijk zien binnengaan door Jezus te volgen – de Zoon, de Christus, de Vredevorst en de Eeuwige Vader!

God zegene jullie overvloedig, ook in 2019! Verbonden in de liefde van Jezus,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed