VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

2016 is alweer ten einde. Nog een jaar dat voorbij gevlogen is. We zijn ouder, misschien wat wijzer, maar beslist meer ervaren!
Het afgelopen kwartaal zijn we met de gebruikelijke problemen geconfronteerd, maar daarnaast ook nog met een paar nieuwe. Toch is de Heer hetzelfde bolwerk van kracht, inspiratie en toevlucht gebleven. Hij heeft mensen op ons pad gebracht die ons terzijde staan, begrijpen en enorm aan ons werk onder moslims hebben bijgedragen, maar meer nog: ons als gezin ondersteunen.

We danken de Heer voor iedereen picture1die het werk in Medgidia op de een of andere manier heeft gezegend; door te geven, door ons te bezoeken, door een poosje te
helpen en te dienen. Anderen hebben voor ons gebeden en ons bemoedigd. Daarom gaat alle dank uit naar onze God voor jullie betrokkenheid bij ons leven en werk.

Begin november kwamen drie studenten van een bijbelschool in Zweden twee weken stage lopen in Medgidia. Ze logeerden in ons centrum en namen deel aan alle activiteiten en zendingsacties. Het was fijn dat ze hier konden zijn, hun vuur voor de Heer geeft ons nieuwe inspiratie en bereid­willig­heid om aan te pakken.

Een zendingsechtpaar dat jarenlang in Turkije gewerkt heeft, kwam een week op bezoek om een huwelijkscursus te geven. Ze hebben een heel fijne, maar ook uitdagende manier om met echtparen te werken. Voor ons als gezin was het een nieuwe benadering om in ons leven te investeren.

  1. Het kinderwerk

De kinderen van onze projecten hadden iets bijzonders voorbereid toen we Thanksgiving Day en Kerst vierden. Alle medewerkers hadden hun uiterste best gedaan om de kinderen iets te leren: liedjes, gedichten, kerstliedjes en toneelstukjes.

Ons geloof werd danig op de proef gesteld toen we de kosten voor het eten, het kinderwerk, de administratie, de salarissen en het schoonmaken zagen groeien. Maar we mogen getuigen van Gods goedheid en trouw!

De kinderwinkel bewijst zijn maandelijkse nut,picture2 wanneer de kinderen levensmiddelen, kleding, schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed mogen uitkiezen. Zowel de kinderen als hun
ouders hebben hier al heel wat van geleerd: doorzettingsver­mo­gen, de waarde van dingen, inzet die beloond wordt, stabiliteit, gulheid en verant­woordelijkheid.

  1. Evangelisatiewerk: Valeni

Elke donderdag bezoeken we mensen in Valeni. We bidden voor het dorp en kijken uit naar kansen om het Evangelie te brengen. Met de kinderen hebben we regelmatig bijeenkomsten. Meestal verzamelen zich twintig tot dertig kinderen in het huisje van een arm gezin, waar ze over Gods schepping en zijn reddingsplan leren. Soms worden ze vergezeld door hun moeders.

picture3In de week voor Kerst waren er zelfs veertig kinderen, opeengepakt in dat woonkamertje. Meer dan tien volwassenen kwamen mee, maar na een poosje moesten we hen vragen buiten te wachten, zodat we ons programma rustiger konden doen. Naast het verhaal over de geboorte van Jezus als het grootste kerstcadeau dat God de mensheid ter verlossing heeft gebracht werden alle kinderen gezegend met cadeautjes, snoepjes, fruit, speelgoed en kleding.

 

  1. Castelu

picture4Dit dorpje ligt veel dichter bij Medgidia, vijf kilometer in plaats van vijftig. Waar Valeni 99 procent Tataars is, wonen er in Castelu naast Tataarse gezinnen ook Roemenen en Roma.

We bezoeken al een poosje twee Tataarse gezinnen, het ene gezin is familie van Vandana en Recep, het andere van Nazmie. Het eerste gezin woont in een piepklein huisje, bestaande uit een gangetje en een kamer. In dit huisje wonen vijftien volwassenen en kinderen. Ze vinden het goed wanneer andere buren naar onze wekelijkse bijeenkomsten komen. We zingen met hen in het Turks, bidden samen en proberen de bijbelse waarheden aan hen uit te leggen. Ze zijn nogal vergeetachtig, dus het is belangrijk om alles telkens te herhalen, maar we geloven dat de Heilige Geest in hun hart en gedachten aan het werk is.

In de laatste week voor Kerst hielden we een bijzondere dienst met 27 kinderen en vijf vrouwen. Toen ze allemaal een kerstcadeautje kregen, begonnen hun gezichten te stralen. We bidden dat alle Tataarse mensen in dit dorp de blijde boodschap van Jezus Christus zullen horen en dat hun ziel uit de duisternis bevrijd zal worden.

  1. Medgidia

Onze gemeenteleden ervaren op dit moment veel strijd. Sommigen zijn hun baan kwijtgeraakt, anderen hebben huwelijksproblemen, veel mensen hebben te kampen met ziekte. In de eerste week van het nieuwe jaar werd er driemaal ingebroken in ons centrum en verdwenen veel waardevolle spullen. De dieven konden geholpen door de duisternis en een sneeuwstorm ongehinderd hun slag slaan. Natuurlijk is het niet eenvoudig om hiermee om te gaan. We bidden de Heer om begrip. Hoewel we door Gods Woord bemoedigd worden, blijft het een dagelijkse uitdaging om in geloof te wandelen en ons niet door onze gevoelens te laten leiden.

We hebben de Heer zo nodig om ons kracht te geven, ons geloof te versterken en ons te helpen een getuige van zijn liefde en genade voor een verloren wereld te zijn. In ons werk raak je zo gemakkelijk overweldigd door alle problemen, de geestelijke aanvallen en de onzichtbare muren en duisternis die zoveel mensen lijken te omringen.

Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met hoop op God en het verlangen naar een doorbraak in dit nieuwe jaar, het verlangen om meer van het werk van Christus in en door ons leven en werk te ervaren.

Hiervoor zijn eens te meer jullie gebeden, ondersteuning en bemoediging nodig, zodat we de grote taak die voor ons ligt kunnen oppakken: zodat allen mogen weten dat Jezus Christus de Zoon van God is en behouden zullen worden door geloof in Hem!

Hartelijk dank voor jullie trouwe en liefdevolle betrokkenheid bij Gods werk onder de moslims in Dobrogea. Wees rijkelijk gezegend en laat je in 2017 door de Heer verrassen. Gelukkig Nieuwjaar!

Samen in zijn dienst,
Ovidiu & Ana, Medgidia

Kerstfeest in Medgidia

picture5