VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

We zijn aan het einde van het jaar 2015 gekomen en voelen ons als marathonlopers die uitgeput maar blij zijn omdat de finish in zicht is. Er zijn vele overeenkomsten met het zicht op onze hemelse finish, waar we nog een poosje voor mogen doorlopen en -werken.
Maar voor het jaar 2015 kunnen we jullie allen alleen maar danken voor alle aanmoedigingen, bemoedigingen, gebeden en steun, voor jullie trouwe volharding en geduld. Hartelijk dank dat jullie samen met ons hebben willen lopen, ondanks alle noden en uitdagingen. We sluiten 2015 af met dankbaarheid in ons hart voor de vooruitgang die de Heer ons samen heeft gegeven.

  • Het nieuwe gebouw is helemaal gebruiksklaar
  • De projecten groeien en waar dit niet in omvang is, dan wel in meer diepgang en kwaliteit
  • De Heer voorziet in medewerkers voor alle verschillende werkzaamheden
  • We hebben geen schulden en kunnen ons werk doen zonder tekorten
  • We zijn de Heer enorm dankbaar voor het geld voor alle papieren en vergunningen, bouwmateriaal, medewerkers en de inzet van onze broeders en zusters uit Nieuwleusen, Stuttgart, Flen en Katrineholm
  • We laten 2015 achter ons met een groot verlangen om dichter bij de Heer te komen, de mensen in Medgidia te bereiken, onze band met de gelovigen te versterken, de stichting van een gemeente met wedergeboren christenen in Valeni, en nieuwe contacten met de moslimgemeenschap in Castelu, Dobromiru.

Kleuterschool, alfabetisering en Valeni

Ana en Stefan zetten zich volhardend en toegewijd in voor deze takken van werk. Ze investeren in het leven van alle kinderen die deze programma’s volgen en leren de kinderen normen en waarden aan die ze thuis niet meekrijgen. Ze blijven de mensen in Valeni wekelijks bezoeken en grijpen elke gelegenheid aan om met hen over geestelijke dingen te praten. Dertien kansarme gezinnen werden in de maand december gezegend met een voedselpakket, snoep en waspoeder

Naschoolse opvang

Vanaf september kreeg de naschoolse opvang vleugels en groeide explosief van tien kinderen in het vorige schooljaar naar een record van vijftig kinderen nu. Ana, Catherine, Catalina, Ionut en Iuxel werken samen om deze kinderen te helpen leren en met Gods liefde in aanraking te brengen. Sommige kinderen hebben leren lezen en rekenen en zien er inmiddels een stuk schoner uit. Wanneer ze hun best doen, krijgen ze punten waarmee ze van alles kunnen kopen in ons speciale winkeltje. Het is geweldig om te zien dat sommige kinderen nu op zaterdag en zondag naar de tienerclub en de zondagsschool komen. Dit jaar gingen twee groepen tieners kerstliederen zingen in de wijk en hoorden meer dan dertig Tataarse gezinnen de blijde boodschap van Jezus’ geboorte.

Over het vrouwenwerk

Elke week zijn er steeds twee vrouwenbijeenkomsten, een in de Turkse wijk in Madalina’s huis en de ander in ons centrum Leven in Overvloed. De Heer werkt in hun hart wanneer ze samen bidden, gesprekken voeren en pastorale zorg krijgen. Net voor Kerst hadden we een feestelijke bijeenkomst en kreeg iedere vrouw een bijzonder cadeau. Ook mochten ze allemaal een persoonlijke ervaring in 2015 doorgeven. Een van de vrouwen vertelde dat het vrouwenuitje in september de mooiste ervaring in alle 47 jaren van haar leven was geweest. Haar eerste vakantie ooit!

Aftellen – het nieuwe gebouw

Begin oktober waren we klaar met het betegelen van ons erf. Na al die jaren modder, vuil en onkruid voelen we ons nu gezegend met een schoon en net erf. Samen met de zendingspartners uit Duitsland, Nederland, Zweden en Roemenië die de Heer op ons pad
heeft gebracht hebben we eindoktober de officiële opening van het nieuwe centrum gevierd en het gebouw opgedragen voor ingebruikname tot Gods eer. Na drie jaar bidden, problemen, mobilisatie, offers en volharding staat er nu een prachtig gebouw.
We bidden dat het een baken van Gods liefde, veranderende kracht, voorziening, zorg en
aanvaarding zal zijn voor allen die dit nodig hebben, zowel kinderen als volwassenen.

Kerstvieringen

Voorafgaand aan de kerstvakantie hebben we met alle projecten uitgebreid Kerst gevierd, de blijde boodschap van Jezus’ geboorte. Kinderen van de kleuterschool en de huiswerkbegeleiding hadden liedjes, kerstliedjes en gedichten ingestudeerd. Sommige ouders kwamen naar de dienst en waren trots op de verrichtingen van hun kinderen. Alle kinder- en tienerwerkers hadden een eigen feest met hun eigen groep als hoogtepunt van de vier of vijf laatste bijeenkomsten die ze ter voorbereiding op Kerst hadden gehouden.
Een groep uit Pitesti kwam met een poppenspel naar onze kerk en beeldde op een aansprekende manier de boodschap van Gods liefde uit voor tachtig aandachtige kinderen uit Medgidia. We hebben veel gelachen en genoten van de muziek, de blijdschap en een goede voorstelling waarom Jezus in Bethlehem is geboren. Samen met kinderwerkers en leden van de gemeente Yeni Yasam hadden we cadeautjes ingepakt voor 120 kinderen, 30 vrouwen, en een pakket met levensmiddelen, snoep en hygiëneartikelen voor dertien arme gezinnen in Medgidia. We hebben dit alles uitgedeeld als teken van Gods liefde en van zijn grootste en kostbaarste geschenk aan ons – zijn Zoon Jezus! Ons team is uitgebreid met Ionut en Catalina. Samen met Ana en Stefan, Iuxel, Catherine en Ersin zien we een groot potentieel waar we dankbaar voor mogen zijn en dat zich tot Gods eer mag ontplooien. Bid voor ons team, dat we zullen groeien in de nabijheid van de Heer.

Beste wensen en gebeden voor jullie allen, onze broers en zussen in Christus!

EEN GEZEGEND EN BUITENGEWOON 2016 TOEGEWENST!

Verbonden in de liefde van de Heer,

Ovidiu & Ana, Medgidia