VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

Het nieuwe jaar is niet zonder strubbelingen begonnen, maar we weten dat de Heer alles in zijn hand heeft. We stellen ons vertrouwen op Gods voorzienigheid, vooral na de verschillende berovingen. Het is niet gemakkelijk om de Heer onder alle omstandigheden te danken, maar de Heilige Geest heeft ons eraan herinnerd dat het leven meer is dan het lichaam en het lichaam meer dan kleding…, zoals Jezus het zo treffend in Matteüs 6 verwoordt. Ons leven en ons werk schuilen niet in onze bezittingen, maar in de Heer die leven geeft en zegeningen in ons hart legt, en die voorziet op de weg in het werk voor zijn koninkrijk.

We hebben de inbrekers voor Gods troon gebracht, hen gezegend en voor hun redding gebeden. We geloven dat, zoals geschreven staat, de waarheid aan het licht zal komen. Dan zullen we de Heer prijzen voor zijn liefde voor en geduld met de verlorenen.

Dit alles bracht wel met zich mee dat we een contract moesten sluiten met een beveiligingsbedrijf en een bewakingssysteem moesten installeren. Nu worden de gebouwen voortdurend in de gaten gehouden. Dit was een onverwachte aanslag op ons budget, maar we konden de aanbetaling doen en de eerste twee maanden van de beveiliging betalen.

Intussen blijven we Valeni (zie foto) en Castelu bezoeken. We zien dat kinderen en volwassenen met ongeduld naar onze komst uitkijken. We blijven bidden voor meer arbeiders die in dit gebied willen uitgaan, waar de velden wit zijn om te oogsten. Veel kinderen hebben de Heer aangenomen, en dit geldt ook voor enkele vrouwen. In de

toekomst zou het goed zijn hier een eigen onderkomen te hebben, zodat zowel kinderen als volwassenen kunnen samenkomen en uit Gods Woord kunnen leren. Bid alstublieft dat de Heer hierin zal voorzien.

  1. Het kinderwerk

In Medgidia gaan de dagelijkse kinderprojecten door, terwijl we in het weekend zondagsschool voor de kinderen en tienerclub voor de grotere kinderen houden en daarnaast onze gewone diensten hebben.

We benadrukken het belang van geestelijke inbreng in het leven van de kinderen die we op doordeweekse dagen opvangen. Bij de huiswerkbegeleiding is dit al enigszins geïntegreerd, maar ’s morgens is er meer tijd voor, bij de kinderopvang en de alfabetiseringslessen. Hier volgen enkele getuigenissen die Ionut tijdens de lessen verzameld heeft:

  • Kuzu had het verhaal ‘Bid regelmatig’ gehoord. De volgende nacht was hij bang, maar toen herinnerde hij zich het verhaal, bad, en kon daarna rustig slapen.
  • Ildiz gaf toe dat ze vaak leugens vertelde nadat ze het verhaal ‘Wees oprecht’ had gehoord, en zei dat ze wilde veranderen.
  • Samir beleed dat hij af en toe oneerlijk was nadat we het verhaal ‘Wees eerlijk’ gelezen hadden.
  • Veel jongens hebben problemen met roken. Ze luisteren eerder naar een bijbelverhaal dan dat ze ijverig met hun huiswerk aan de slag gaan.

Wekelijks evalueren we met de medewerkers om te kijken hoe we dingen kunnen verbeteren of hoe we de kinderen kunnen helpen om hun leerprestaties te verbeteren. Naast ons zijn er momenteel nog zes medewerkers bij het kinderwerk betrokken.

Aan de ene kant zien we vooruitgang bij veel kinderen, aan de andere kant ontbreekt er van alles aan hun opvoeding waardoor we tegen verschillende problemen aan lopen.

 

  1. Hulp uit Nederland

Eind februari kregen we een week lang versterking van twee meisjes uit Nederland: Sandra en Marit. Ze hielpen mee in de projecten en de zorg voor de kinderen. Sandra en Marit zorgden voor het ontbijt, deden knutselwerkjes en activiteiten met de kinderen, en gingen samen met ons op bezoek in de Tataarse wijk. Ze waren een grote steun en een zegen voor de kinderen. Meer dan veertig kinderen kregen extra eten en kleding bij onze maandelijkse ‘winkel’.

  1. Moederdag

Alle projectmedewerkers maakten samen met hun kinderen een geweldig programma voor moederdag. De kinderen kregen nieuwe, schone kleren aan, zongen liedjes, declameerden gedichten en gaven alle moeders aan het einde een bos bloemen.

De laatste zaterdag van maart organiseerde Ana een vrouwendag met meer dan dertig deelneemsters. Er waren veel nieuwe vrouwen bij. Ze luisterden naar getuigenissen over de manier waarop God aan het werk was in het leven van drie vrouwelijke zendelingen uit Boekarest. Het was een mooie dag, waarop het zaad van het evangelie werd uitgestrooid of water kreeg in het hart van deze Tataarse vrouwen.

  1. Ten slotte

Heel hartelijk dank voor jullie trouwe ondersteuning en inzet voor Gods koninkrijk en het werk onder de Tataren in onze omgeving. Blijf alstublieft bidden voor Gods overwinning in dit duistere gebied en doe voorbede voor de mensen, opdat hun ogen zullen opengaan voor de waarheid van het Evangelie. Eveneens gebed gevraagd voor onze financiële noden, voor ondersteuning van de werkers en ons als gezin. Moge de Heer jullie leiden in jullie overwegingen.

Samen in zijn dienst, met de liefde van Christus,
Ovidiu & Ana, Medgidia