1. Vroege interventie

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)

Villages (2)

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening

Juli 2019

 

Beste vrienden in Nederland,

We prijzen de Heer voor zijn trouw, liefde en geduld jegens ons en de mensen met wie we werken. We prijzen Hem voor zijn genade en voorziening in de noden van het werk en het leven van de mensen. Afgelopen jaar leerde God ons meer over de juiste gezindheid voor zijn koninkrijk en het belang van discipelschap. Dat zijn twee belangrijke aspecten die we in ons leven moeten integreren om meer van Hem te begrijpen en onze roeping beter vorm te kunnen geven. Om meer inzicht in deze dingen te krijgen organiseerden we eind april een seminar met een Turkse broeder uit Bulgarije, Eno. Zijn zendingswerk richt zich op de vele onbereikte, Turkstalige volken in Azië. Het was geweldig om twee dagen lang de onderlinge band met verschillende gelovigen, mensen uit onze gemeente en omliggende dorpen te versterken. We spraken over de geboden van Jezus, het koninkrijk van God en discipelschap. We werden gezegend en bemoedigd, en hadden er eigenlijk na afloop nog niet genoeg van.

1. Versterking uit Nederland

Projects activities (19)

In april kwam ook een groep klussers met
Dick, Tonny en Swier mee naar Medgidia,
nadat ze eerst een paar dagen in de buurt
van Boekrest bij een bouwproject van een
christelijke organisatie hadden meege-
holpen. Voor die tijd hadden ze al een
transport met hulpgoederen voor de
projecten en gezinnen in Medgidia en
omgeving gestuurd. Het was een grote
zegen om nieuwe meubels voor de
projecten in ontvangst te mogen nemen, mooie tafels en stoelen voor de kinderen en voor de bijeenkomsten. We konden zo heel wat gezinnen verblijden met de tafels en stoelen die we over hadden. En het was geweldig dat ze weer een paar dagen bij ons waren. Tonny loste problemen met de elektriciteit op, de anderen zaagden een grote boom bij onze buren om, brachten allerlei hulpgoederen naar de gezinnen en zetten tafels in elkaar.

2. Slagen voor de lagere school – en nog niet getrouwd…!

Projects activities (19)

Het kinderwerk verliep de afgelopen drie maanden gladjes. In april vierden we de dood en wederopstanding van Jezus en lieten de kinderen van onze

projecten zich van hun beste kant zien. In de viering lieten ze door middel van liederen, gedichten en toneelstukjes aan hun ouders zien wat het offer van Jezus voor ons allemaal betekent.

In mei motiveerden we de kinderen om beter te leren, betere cijfers op school te krijgen, en mee te doen aan een wedstrijd in wiskunde en Roemeense literatuur. Het was mooi om bij de evaluatie te zien dat alle inspanningen resultaat hadden.

We willen iedereen die aan de ontwikkeling van deze kinderen bijdraagt hartelijk

bedanken. Al eerder waren er Tataarse kinderen die slaagden voor de acht groepen van de lagere school, de middelbare school en zelfs de universiteit. Maar nu voor het eerst is een moslimzigeunermeisje geslaagd voor de lagere school zonder door haar familie te zijn uitgehuwelijkt. Meestal moeten de meisjes uit deze bevolkingsgroep al ergens tussen hun tiende en twaalfde levensjaar trouwen.

Begin april kreeg ons team versterking van Iuliana Munteanu, die ’s morgens aan de alfabetiseringsklas en ‘s middags aan de huiswerkbegeleiding meewerkt. Sindsdien doen de kinderen meer creatieve dingen, Iuliana is goed in handvaardigheid.

De maandelijkse winkels blijven een uitstekend middel om de kinderen en hun familie gemotiveerd te houden regelmatig naar school te gaan en onze klassen te bezoeken (zie foto).

Shop (3)

3. Nog meer bezoek

In mei kregen we bezoek van een echtpaar dat een organisatie voor bestrijding van analfabetisme in Europa leidt. Een paar dagen lang bespraken en bekeken we hun aanpak, de behoeften van de mensen en de manier waarop we hen kunnen helpen om de Bijbel te gaan lezen. Hoewel hun programma speciaal op Roma was gericht, konden we zien dat het ook mogelijkheden voor Tataarse mensen biedt. Iuliana is zelfs al begonnen met het toepassen van enkele principes in de alfabetiseringsklas.

Eind mei kwam ook een groep Zweedse broeders en zusters uit Kathrinehom op bezoek. Het was heel bemoedigend om nieuwe mensen te ontmoeten, maar ook bij te praten met oude vrienden. Het was een goede tijd met elkaar, we bezochten de Tataarse wijken en baden samen. De groep bracht ook tijd met de kinderen door en had cadeautjes voor hen meegebracht.

4. Festiviteiten

Op 1 juni vierden we de dag van het kind en konden honderden schoolkinderen in Valeni en de Tataarse en Roma-wijken in Castelu en Medgidia verblijden met een berg snoepjes en speelgoed. Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt!

Aan het einde van het schooljaar kregen de kinderen van de projecten een diploma voor uitblinken, vorderingen en vlijt. We baden en dankten de Heer samen voor zijn liefde en genade om ons allemaal bij te staan, zowel de kinderen als de medewerkers.

5. Kinderkamp Cataloi

Meteen de volgende zondagmorgen gingen we op kinderkamp naar
Cataloi met 23 kinderen en vijf medewerkers. De Heer bewerkte het
hart van de burgemeester van Medgidia, die een bus met 19
zitplaatsen voor onze kinderen ter beschikking stelde. De rest paste in
ons eigen busje. Het was een enorme hulp, niet alleen in financieel
maar ook in logistiek opzicht; zo hoefden we niet alle kinderen mee
naar de trein en weer terug te sjouwen. Het was efficiënt en veilig.
Helaas ging ons busje onderweg kapot en haalde Medgidia nog maar
net. Wat bleek? Verschillende onderdelen waren kapot en daardoor
waren al rijdend weer andere onderdelen kapot gegaan. Daardoor was
de reparatie een hele klus en moesten we ons busje een tijdje missen.
Intussen hadden de kinderen in het kamp een geweldige tijd. Ze
maakten eindeloos knutselwerkjes, deden spelletjes en leerden veel
over het leven van Jozef in het Oude Testament. De kinderwerkers zorgden uitstekend voor hen, droegen hen en leerden van alles aan. Niemand werd ziek, er waren geen ongelukjes en veel kinderen wilden na afloop nog wel een poosje blijven.

6. Een huis in Valeni?

Een Tataars gezin uit Valeni wil zijn huis verkopen. Het ziet ernaar uit dat het hun menens is. Het kost vijfduizend euro. Al jarenlang zijn we opzoek naar een huis voor ons werk in dat gebied, maar tot nu toe hadden we niets geschikts kunnen vinden. We hebben nog de helft van het aankoopbedrag nodig, en daarnaast nog eens tweeduizend euro voor de meest nodige renovatie, een schutting en de stroom- voorziening. Bidden jullie mee voor Gods leiding en voorziening?

Over huizen gesproken. We hebben heel lang als gezin voor een huis gebeden. Soms dachten we erover onze flat te verkopen en naar de Tataarse wijk te verhuizen. Deze lente werden onze gebeden verhoord. Een geschikt huis met genoeg kamers en een tuin kwam op de markt, en het stond ook nog op de juiste plek. Hoewel er heel wat aan op te knappen viel, want het huis had geen badkamer en overal lagen bergen afval, maar er was veel van te maken en onze kinderen waren er ook helemaal weg van. Bovendien wilde onze familie ons al het geld geven

dat we hiervoor nodig hadden. We voelen ons erg gezegend met een huis van onszelf. We bidden dat onze aanwezigheid in deze wijk Gods plannen zal dienen, zodat meer van Gods koninkrijk in onze nieuwe buurt zichtbaar zal worden.

Villages (1)

7. Ten slotte

In juli komen Dick & Gerrie
met hun groep tien dagen uit Nederland, allereerst voor een kinderkampweek met 36 Tataarse en Roma- kinderen, gevolgd door twee dagprogramma’s met de kinderen in Castelu and Valeni. Bid alstublieft mee voor alle kinderen die zullen komen, voor de voorbereidingen en het welslagen van alle activiteiten. Maar bovenal dat de Heilige Geest het leven van deze kinderen en hun familie zal aanraken, zodat ze de liefde en genade van God in Jezus zullen zien.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie trouwe steun in gebed en giften voor ons gezin en ons werk. Blijf voorbede doen voor de geestelijke groei van onze gemeente en voor vermenigvuldiging. De Heer wil zo graag dat we zijn boodschap van genade en waarheid zullen blijven verspreiden.

Verbonden in de liefde van Jezus,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed