1. Vroege interventie 

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding 

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië) 

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening 

Oktober 2021 

Beste vrienden in Nederland, 

Opnieuw zijn drie maanden van ons leven voorbijgevlogen, met veel uitdagingen, blije en verdrietige momenten en voorvallen in zowel ons gezin als ons werk hier in Medgidia, Valeni en Dobrogea.
We kunnen oprecht vaststellen: ‘tot zover heeft de Heer ons geholpen’. Het is niet altijd eenvoudig of gemakkelijk om in geloof te leven, maar daar worden we de laatste tijd wel extra toe opgeroepen. We hebben gezien hoe bijzonder de Heer diegenen die hun vertrouwen op Hem stellen beloont. 

1. Zomeractiviteiten 

Deze zomer mogen we weliswaar geen kinderkampen houden, maar wel allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren. Elke week zijn we drie dagen in Medgidia en twee dagen in Valeni. De kinderen stormen altijd even enthousiast op ons af. De hele zomer lang leren en spelen ze, doen ze knutselwerkjes en allerlei spelletjes. We houden in het vooruitzicht dat het zaad van het Evangelie in hun hart geplant is en op een dag mag leiden tot hun bekering en vrucht mag gaan dragen in Gods koninkrijk. 

 

 

3. De zegen van een hulptransport 

Dankzij een organisatie in Italië ontvangen we een hulptransport. Zo kunnen we heel wat arme gezinnen in Medgidia en omgeving voorzien van kleding, schoenen en schoonmaakmiddelen. We danken de Heer voor zijn goedheid en voorziening, en we danken alle donateurs die bij deze schenking betrokken zijn. 

 

 

3. Het nieuwe leerjaar 

Aan het begin van het nieuwe leerjaar kunnen we vijftig kinderen in Valeni en veertig kinderen in Medgidia verblijden met een mooie en nuttige verrassing: schoolspullen en hygiëneartikelen. Verder krijgen ze bij de maandelijkse winkelactie in ruil voor de door hen behaalde punten rugzakken, eten, snoepjes, kleding en andere zaken. 

Inmiddels zijn we in Medgidia weer begonnen met taalles, de kinderclub en de drie groepen naschoolse opvang. In Medgidia zijn hier veertig kinderen bij betrokken. Daarnaast werken we tweemaal per week met zestig kinderen in Valeni, wanneer onze gezondheid en logistieke mogelijkheden ons niet in de steek laten. In Castelu gaan we via Gabi door met hulp aan arme gezinnen. 

 

4. Gebedspunten 

  • –  De kinderen in onze projecten hebben een achtergrond van misbruik in hun familie of gemeenschap; bid voor emotionele genezing.
  • –  Bid voor stabiliteit en Gods bescherming voor onze medewerkers.
  • –  Ondersteuning voor de naschoolse opvang.
  • –  Geestelijke groei en stabiliteit van de gelovigen.
  • –  Gezondheid en kracht in deze tijd voor ons gezin en onze medewerkers.
  • –  Voltooiing van de verbouwing van ons huis voordat de winter inzet.

We danken de Heer voor iedereen die bij ons werk in Valeni en Medgidia betrokken is. Moge Hij je rijkelijk zegenen! 

Ovidiu & Ana, Eldiada en Eldad, en team