Voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië) 

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening 

Juli 2021 

Beste vrienden in Nederland, 

 

We hopen dat deze nieuwsbrief jullie in goede gezondheid aantreft en dat jullie in de kracht en met de zegen van de Heer voorwaarts gaan. Hier in Medgidia is het volop zomer met temperaturen boven de dertig graden die volgden op een periode van hevige regenval. 

Er zijn de afgelopen tijd veel goede dingen gebeurd, maar er zijn ook moeilijke dingen en dingen die maar langzaam veranderen of zelfs stil blijven staan. 

Onze kerkelijke gemeenschap lijkt door een
crisistijd heen te gaan. Hoewel de mensen
samenkomen en Gods Woord horen, is er geen
liefde voor bijbelstudie of vurig gebed, en geen
drang om het licht en de liefde van Jezus uit te
dragen. Ana en ik voelen ons vaak ontmoedigd.
Dan lijkt het wel alsof de woorden van Paulus
uit Hebreeën 5:12-14 – over mensen die nog steeds melk drinken maar eigenlijk vast voedsel nodig hebben – aardig op onze situatie van toepassing zijn. Maar we geloven dat de Heer weet hoe Hij de blokkades die de groei belemmeren uit de weg kan ruimen. Aan de ene kant kan iedereen wie ook maar zich voor Gods koninkrijk inzetten, aan de andere kant zijn er zo vreselijk veel noden… Bid alsjeblieft dat Gods Geest ons hart zal doorzoeken en ons allemaal een treetje hoger zall brengen in onze praktische levenswandel met Hem. 

 

1. Afsluiting van het schooljaar 

De afgelopen maanden is alles met de projecten in Medgidia goed verlopen. We hebben het leerjaar in elk project met een passend feest afgesloten. Nicoleta heeft zich voortdurend hiervoor ingezet – vakantie of niet, in de naschoolse opvang, met het schoonmaken, tijdens de huisbezoeken en de voorbede. Larisa heeft uitstekend voor de kleintjes in de crèche gezorgd, Salomea heeft hard gewerkt in de naschoolse opvang. Sandra’s komst is een grote hulp, zij springt overal bij waar het maar nodig is en waar gaten in het programma dreigen te vallen. Haar inzet in Medgidia en Valeni is ontzettend hard nodig. 

 

 

2. Noodhulp / praktische hulp 

Rond de Paasdagen kregen we giften uit Oostenrijk om arme gezinnen met allerhande levensmiddelen en huishoudelijke artikelen te ondersteunen. Het was echt een zegen voor hen allemaal. Zelfs in Valeni konden we de families van de kinderen die bij ons komen aangenaam verrassen dankzij deze vrijgevigheid. Eén Turkse vader vroeg zich af waarom we paascadeaus uitdeelden; zij waren immers moslims… Toen konden we uitleggen dat we geloven dat Jezus ook van de moslims houdt en ook voor hen is gestorven. Zo konden we heel wat huizen bezoeken waar kinderen wonen die onze kinderprogramma’s in Valeni bezoeken.
Verder nam een broeder in Italië een paar keer contact met ons op om ons naar de noden in onze projecten te vragen. Hij organiseerde twee transporten met kleding, schoenen, speelgoed, hygiëne- en schoonmaak- artikelen. Ze waren niet alleen een zegen voor onze zendingsactiviteiten in Medgidia en Valeni, maar ook voor veel gezinnen en kinderen in plaatsen als Mircea Voda, Castelu en Cobadin. Heel hartelijk dank aan allen die deze mensen tot zegen geweest zijn en voor hen gebeden hebben! 

 

3. Aanpakken in Valeni 

Dankzij de hevige regenval is het onkruid zo hard gegroeid dat het wel een oerwoud leek. We moesten een apparaat huren om al die dorens en distels te bedwingen. We hebben nog steeds geen stroom en zijn afhankelijk van een geleend aggregaat. In Valeni is nog veel te doen, maar het dringendst is het egaliseren van de grond, zodat we naast het huis een stevige opslagruimte kunnen bouwen, het dak repareren of vervangen, en dan de keuken renoveren, de deur vervangen en een raam zetten. En nog wat andere dingen… zoals de aanleg van een overdekt terras waar de kinderen bij felle zon in de schaduw kunnen leren. 

De toegangsweg naar het huis is in zeer slechte staat en erg steil. We hebben de burgemeester in Dobromiru gevraagd of er iets aan gedaan kan worden, maar tot dusver blijft alles bij het oude. 

 

4. Kinderwerk 

In Valeni is Liliana uit Constanta
begonnen met het uitnodigen van
verschillende studenten en
vrijwilligers om hen bij dit werk te
betrekken en op dinsdagen te
helpen met de kinderactiviteiten.
Hoewel dit niet op structurele basis
is, helpt het om bewustwording te
creëren. Hopelijk kan hieruit na
verloop van tijd op een of andere
manier meer betrokkenheid
ontstaan. Op 1 juni was het kinderdag. We maakten van de gelegenheid gebruik om In Medgidia en Valeni een speciale bijeenkomst voor de kinderen te houden, met spelletjes, knutselwerk, pizza en een verhaal waarin we uitlegden hoe bijzonder ze in Gods ogen allemaal zijn. 

 

5. Over ons 

Blijf alsjeblieft bidden voor ons gezin en ons werk. Deze week beginnen de zomeractiviteiten in Medgidia en Valeni. Zoveel mogelijk blijven we zuster Gabi helpen bij haar werk onder arme gezinnen in Castelu. 

Wat ons gezin betreft is het ons net voor Pasen gelukt een nieuw dak op ons huis in de Turkse wijk te bouwen. Helaas is er door de zware regens waterschade 

ontstaan en moeten we de plafonds slopen. Dat is heel veel werk, omdat ze van stro en leem zijn gemaakt. We zijn op dit moment op zoek naar bouwvakkers die deze klus kunnen klaren. Bid alsjeblieft voor mensen en middelen, zodat we liefst zo snel mogelijk kunnen verhuizen.
Bij elke harde regenbui hebben we problemen met onze moslimburen, die al het water uit hun achtertuin en van de andere buren in onze tuin laten stromen. Het is een lastige situatie, omdat ze niet willen meewerken aan een oplossing en wij er precies tussenin zitten. We blijven hen zegenen en bidden dat God zal ingrijpen en een vreedzame oplossing tot stand zal brengen. Maar het is vooral een geestelijke strijd; ze vervloeken en lasteren en bedreigen. Bid voor hun ziel en voor gerechtigheid van de Heer. 

6. Een woord van dank 

Hierbij willen we alle donateurs heel hartelijk bedanken die ons en het werk voor de Heer door Gods genade en liefde blijven ondersteunen door gebed en giften, zelfs in een tijd van veel beperkende maatregelen en economische schaarste. De Heer heeft ons concreet geholpen bij twee grote problemen: een goede bril voor Eldad en een uitgebreide tandartsbehandeling voor Ana. Die is nog niet helemaal afgerond, maar Ana kan alweer glimlachen. Wat een zegen! Moge de Heer jullie overvloedig zegenen! 

Samen in de liefde van Jezus, 

Ovidiu & Ana, Eldiada en Eldad, en team 

Eldads prachtige bril uit Nederland!