1. Vroege interventie

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening
tirza.keesmaat@stichtingora.nl

Voor: Dick & Gerrie van Lenthe

Juli 2020

 

Beste vrienden in Nederland,

In de afgelopen maanden bevonden we ons vrijwel wereldwijd in een heel bijzondere tijd – van beperkende maatregelen, frustratie, verwarring en misschien zelfs vrees. Zoals bekend reageerde het lichaam van Christus hier op verschillende manieren op. Sommigen zagen dit als een enorme kans om te dienen, het Evangelie van het koninkrijk bekend te maken en de verwarde en bange mensen zo goed mogelijk te dienen. Anderen zagen deze tijd als een periode van vervolging, in verband met de restricties en de onmogelijkheid om in kerkgebouwen bij elkaar te komen.
In ons deel van de wereld was de situatie waarschijnlijk beter dan in veel andere landen, maar nog steeds legde de regering ons veel beperkende maatregelen op. Terwijl dit allemaal gaande was, bleven we bidden en begonnen we met online-samenkomsten met de gelovigen. Het was niet gemakkelijk, maar er was toch een vorm van verbondenheid en dat was heel belangrijk.
Vanaf half mei hielden we openluchtsamenkomsten op het erf van ons centrum. Het was een zegen om samen te komen, te zingen, te bidden en Gods Woord te lezen. Hoewel er voor samenkomsten in gebouwen nog steeds beperkingen gelden, konden we twee weken geleden ook weer binnen bij elkaar komen.

1. Noodhulp in Medgidia
Als gevolg van de beperkende maatregelen en regelgeving van de overheid verslechterde de economische situatie van veel gezinnen in Medgidia dramatisch en konden velen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. We besloten hulpgoederen te gaan distribueren aan de kinderen die deel uitmaken van onze projecten, hun broertjes en zusjes en families. We zagen Gods trouw in de manier waarop Hij in de afgelopen tijd voorzag in de basisbehoeften van deze gezinnen. De Bijbel zegt in Spreuken 19:17 ‘Wie barmhartig is voor een arme, leent aan de Heer’. Veel gezinnen ontvingen voedsel, kleding en hygiëneartikelen. Eén voor één kwam elk gezin of een vertegenwoordiger van een gezin op verschillende tijden naar het centrum en nam de goederen in ontvangst, met inachtneming van de afstand en de officiële regelgeving. Maar in sommige gevallen brachten we de hulp bij de mensen thuis. Dat was niet eenvoudig, de boetes waren hoog en helaas maakten de autoriteiten hier nogal eens misbruik van. Iedereen nam de hulp dankbaar en blij in ontvangst.
We danken de Heer ervoor dat onze donateurs konden blijven investeren in het werk van Gods koninkrijk in Medgidia. We kregen hulp van verschillende mensen met een hart voor de kinderen in onze omgeving die concreet hulp wilden bieden. In mei ontvingen we voedsel, kleding, shampoo en waspoeder uit Nederland. Dat was een geweldige hulp om de mensen in Medgidia wat extra’s te kunnen geven. We zijn ook ons team dankbaar, dat bereid was in deze moeilijke tijden betrokken te blijven en de handen uit de mouwen te steken. Vooral in de afgelopen maand, toen de maatregelen wat versoepeld werden, kon een groep medewerkers de gezinnen en kinderen bezoeken, hen zegenen en voor hen bidden.

  

  

2. Bruiloft
Op 7 mei hadden we de feestelijke bruiloft van Iuxel en Meral. Het was een kleine groep van acht familieleden, Ana en Ovidiu. Het huwelijk werd eerst voor de burgerlijke stand voltrokken. Daarna vierden we de bruiloft in ons centrum met liederen, gebed, Gods Woord en een gezellig samenzijn rond de tafel. We zijn blij met deze gebeurtenis en voor Iuxel, die al die jaren gebeden heeft voor en gewacht heeft op de juiste vrouw.

     

3. Ontwikkelingen in Valeni
Op 1 juni was het de Dag van het kind en bezochten Iuxel, Meral en Ana alle kinderen van onze projecten, die allemaal cadeautjes kregen. Een paar dagen later gingen we naar Valeni en Cobadin en gaven ook de kinderen daar cadeautjes. Twee maanden lang mochten we niet naar Valeni, maar daarna zijn we meteen begonnen met het opknappen van de binnen- en buitenkant van het huis. Het is lastig, want we hebben geen stroom en stromend water. Het water komt niet van ver, een stukje lager op de heuvel. Nu is alles binnen geverfd, liggen er kleden op de vloer en staan er wat meubels. Zodra de kinderen
ons in de gaten krijgen, komen ze naar ons toe en hebben we een goede tijd met elkaar. Ballonnen blijven hun favoriete speelgoed. We zingen, spelen en vertellen een bijbels verhaal. Onze Tataarse buurman kreeg een herseninfarct en raakte halfzijdig verlamd. Samen met Iuxel ging ik (Ovidiu) naar hem toe en bad voor hem. We baden voor de aanraking en openbaring van Jezus in zijn leven en in het leven van de gezinnen om ons heen. We proberen
nieuwe vriendschapsrelaties op te bouwen en werken intussen aan het huis en de tuin. We moeten nog een hek om ons terrein zetten en dat is best een hele omtrek, 120 meter. Ook moeten we nog een goed toilet bouwen en het water- en elektriciteitsprobleem oplossen. Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden, maar vooral ook helpende handen voor nodig. We bidden voor Gods voorziening in al deze noden en vragen jullie te blijven bidden voor een
doorbraak van Gods koninkrijk in dit gebied. Een ander gebedspunt betreft het afronden van de akte van eigendom van dit huis. We hebben ons in de procedure gestort, een notaris in de arm genomen en de oude akten opgevraagd bij het gemeentehuis. We bidden voor een weg waar we zelf geen uitkomst zien, omdat de mensen in Valeni geen officiële eigendomsakten van hun huis en land hebben.

4. Zomeractiviteiten
Inmiddels mogen we van de overheid dus sinds eind juni weer met groepen in gebouwen bij elkaar komen, het gaat echter om maximaal twintig personen tegelijk. Daarom zijn we begonnen met zomerworkshops voor de kinderen. Het is een proef waarmee we als alles goed gaat heel de maand juli doorgaan. We hebben verschillende interactieve workshops opgezet, zoals toneel, Engels, naaien en breien, bouwspelletjes, knutselwerk en muziek. Elke groep bestaat uit zeven tot twaalf kinderen. Het is best lastig, we moeten voorzichtig zijn, de kinderen leren afstand te houden, mondkapjes op te houden, hun handen te ontsmetten, enzovoorts. Maar het is geweldig om te zien hoe graag de kinderen willen komen. Helaas hebben we meer medewerkers nodig om Gods liefde te laten zien en deze kinderen iets aan te leren.

5. Tot slot
We zijn meer dan ooit dankbaar voor jullie liefde en trouwe steun in deze moeilijke tijd. We geloven dat God nog steeds op de troon zit, dat zijn koninkrijk uitstijgt boven alle aardse koninkrijken en machten, en dat Jezus alle macht heeft. We hebben zijn perspectief op alles, zijn kracht en zijn liefde nodig om zijn werk te doen.

 

Verbonden in liefde en de vreugde om samen zijn zoons en dochters te zijn,
Ovidiu & Ana, Eldiada en Eldad, en team