voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië) 

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening 

Januari 2022 

Beste vrienden in Nederland, 

We zijn aan het einde van 2021 gekomen en prijzen de Heer van hemel en aarde dat Hij nog steeds op de troon zit. En voor eeuwig zal zitten!
Met dankbaarheid in ons hart kijken we terug op het afgelopen jaar. We zien hoe Hij in zijn goedheid de weg gebaand heeft om zoveel te kunnen doen. Alleen al de laatste drie maanden konden we de kinderen in Valeni en Medgidia, hun moeders en vaders, en vele anderen ondersteunen en zegenen met gebed, pastorale zorg en een 

luisterend oor, vriendschap en praktische zaken als kleding, voedsel en brandhout.
In oktober kregen we een groep dokters en verplegers uit Italië op bezoek onder leiding van een oude vriend. Ze hielpen op medisch gebied, bezochten gezinnen, maar hielpen ook bij het werk in Valeni en Medgidia door met de kinderen te spelen en hun moeders aandacht te geven. 

1. Valeni – Op zoek naar ‘een zoon van vrede’ 

In Valeni krijgen we tweemaal per week drie groepen kinderen die we lesgeven in Roemeens, het alfabet, lezen en rekenen, maar die we ook leren hoe ze hun opgaven moeten afmaken. Naast al deze vakken leren ze bijbelverhalen, liedjes, spelletjes en knutselwerkjes, en krijgen ze altijd iets te eten. 

Om de maand mogen de kinderen in onze winkel aankopen doen met de door hen gespaarde punten. Ze nemen basislevensmiddelen, toilet- en schoonmaakartikelen en kleding/schoenen mee naar huis, wat voor deze gezinnen een enorme hulp betekent. 

De moeders komen graag kijken, daarom nodigen we hen elke dinsdag uit voor een koffie-uurtje met gesprekken, adviezen en gebed voor hen en hun gezin. Sommige vrouwen zijn al op hun twaalfde of dertiende getrouwd en zijn nu in de twintig. Ze zijn depressief en ontevreden over hun leven. We beseffen hoezeer ze onze bemoediging en raad nodig hebben om de vicieuze cirkel in het leven van hun kinderen een halt toe te roepen. De meeste vaders zijn vaak afwezig, Meestal werken ze in het buitenland. Zo missen de kinderen ook een vaderfiguur in hun leven. 

We blijven bidden dat de Heer ‘zonen van vrede’ op ons pad brengt (zie Lukas 10:6) – mensen die op zoek zijn naar en meer willen weten van God. Afgelopen week kwam een vrouw vertellen dat ze de Bijbel wilde gaan lezen. Het is een enorme opsteker voor ons om te zien hoe de Heilige Geest te midden van de geestelijke duisternis hier aan het werk is. 

 

 

2. Kerst in Valeni 

Om de geboorte van onze Heiland te vieren organiseerden we een bijeenkomst met de kinderen van de verschillende groepen, aangevuld met nieuwe kinderen uit het dorp die we nog niet eerder hadden gezien. We hadden honderd kerstcadeautjes gemaakt en namen de tijd om met hen over Gods plan en de geboorte van Jezus te praten. We zongen Turkse kerstliedjes, dronken samen warme chocomelk en zegenden hen met cadeautjes, snoepjes en sinaasappels in de naam van Jezus. Op dezelfde manier hielden we een kerstviering met 25 vrouwen, die ook elk een kerstcadeau kregen. Dankzij een bijzondere gift konden we levensmiddelen, wasmiddel en snoepjes voor dertig arme gezinnen in Valeni kopen, die we bij hen thuis bezorgden. In elk huis brachten we de aanwezigheid en boodschap van God door te bidden en kerstliederen te zingen. 

 

 

3. Medgidia 

Met het werk in Medgidia gaat het goed. De afgelopen tijd kwamen er meer nieuwe kinderen naar de verschillende groepen. We blijven investeren in hun leven, zodat hun toekomst anders en beter zal zijn dan wat hun ouders hun kunnen bieden. God houdt van hen en voorziet in hun noden. 

De winkel in Medgidia houden we eens per maand, omdat we hier de kinderen dagelijks zien. Ook hier is de winkel een enorme hulp en zegen voor de betrokken gezinnen. Samen met de kinderen en hun moeders of oma’s hielden we een prachtig feest om de geboorte van Jezus te vieren. Vijftig kinderen zagen er op hun paasbest uit, zongen kerstliederen en speelden een toneelstuk over de engelen en de herders die de geboorte van Jezus aankondigden. Aan het einde kreeg iedereen het langverwachte kerstcadeau, warme chocomelk en een sinaasappel. Dankzij diezelfde gift konden we ook in Medgidia dertig gezinnen zegenen met een flinke tas voedsel, wasmiddel, en tien gezinnen ook nog met brandhout voor de winter. 

 

 

4. Woorden van dank 

Graag willen we onze medewerkers in Medgidia eens in het zonnetje zetten: Nicoleta, Sandra, Madalina, Salomea, Meral en de jonge Ipek met wie we zij aan zij de projecten in Medgidia en Valeni vorm kunnen geven. 

Verder gaat onze dank uit naar de
broeders in Nederland voor het
transport naar Medgidia. Dankzij dit
transport konden we een groot aantal
gezinnen in Medgidia, Valeni en Mir-
cea Voda aan lakens, dekens, kussens,
kleden, meubels, huishoudelijke
artikelen en nog veel meer helpen.
Ook danken we onze vrienden in Oostenrijk voor de gift waarmee we zestig arme gezinnen in Valeni en Medgidia van voedsel, wasmiddel en brandhout konden voorzien. 

Vervolgens gaat onze dank uit naar onze broeders en zusters in Zweden, die ons gezin en werk het afgelopen jaar trouw ondersteund hebben.
Iedereen die onze parttime werkers die het afgelopen jaar ons gezin en werk in Medgidia en Valeni ondersteund hebben zijn we dankbaar voor hun inzet. 

Dan danken we de Heer voor de hulp aan ons als gezin bij de verhuizing naar de Turkse wijk in Medgidia, net voor de Kerst. Hoewel de badkamer en de gang nog niet helemaal klaar zijn, waren we al heel blij met een werkende verwarming, zodat we samen met onze kinderen deze geloofsstap konden zetten; het is een nieuwe fase in onze geloofsreis in een nieuwe buurt. Dank aan allen die op de een of andere manier hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken. 

Ten slotte gaat al onze dankbaarheid uit naar onze Heer. Zonder de genade, liefde en trouw van onze Hemelse Vader, onze Heer Jezus en de Heilige Geest zouden we dit niet volhouden. God laat ons telkens weer zien dat we geliefd zijn, vol moeten houden en moeten doorgaan met onze bediening. We zijn niet alleen. Daarom danken we U als Vader in de Naam van Jezus! 

Lieve vrienden, wees gezegend met Zijn genade, kracht en zalving in het jaar 2022! Moge Zijn Koninkrijk komen in jullie buurt, gezin en werk. En moge Zijn wil geschieden, bij jullie zowel als hier in Dobrogea! 

 

Ovidiu & Ana, Eldiada en Eldad, en team