1. Vroege interventie

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding 

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië) 

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening 

Januari 2021 

Beste vrienden in Nederland, 

Het jaar 2020 is voorbij, een jaar dat niet te vergelijken is met alle voorafgaande jaren. Dankzij Gods genade hebben we het doorstaan en geleerd op de Heer te vertrouwen, dwars door moeite, frustraties en beperkingen heen. De woorden van de apostel Paulus schieten je te binnen: hoewel hij gevangen zat en gebonden was, was het Woord van God niet gebonden. En we prijzen de Heer dat deze waarheid in het afgelopen jaar voor velen gold. 

 

 

1. Kinderwerk 

De afgelopen maanden moesten we ons bij alle activiteiten zo goed mogelijk aan de nieuwe omstandig- heden aanpassen. We gingen door met de alfabetiseringsklassen en naschoolse opvang, zelfs toen alle scholen de deuren sloten en online gingen lesgeven. We namen zoveel mogelijk richtlijnen van de overheid op het gebied van afstand houden en hygiëne over.  

De kinderen moesten een mondkapje op en volgens onze regels naar binnen en naar buiten gaan. Gelukkig is de afgelopen maanden geen enkel kind erg ziek geworden, ook niet van corona. In verband met de veiligheid en de maatregelen konden we hun geen gekookt eten geven. Dus scha- kelden we over op verpakte levens- middelen: snacks, biscuitjes, crois- sants, yoghurt en dergelijke. Medgidia ging veertien dagen lang in lockdown, net als veel andere plaatsen in Roemenië. Dit in verband met het grote aantal infecties dat de officiële cijfers aangaf. 

2. Ontwikkelingen in Valeni 

Vanaf 7 november konden we wekenlang nauwelijks naar Valeni bij gebrek aan vervoer, omdat we bij een auto-ongeluk betrokken waren. Pas half december kregen we ons busje terug. Het was gerepareerd op kosten van de verzekering, omdat het ongeluk niet onze schuld was. Het was erg lastig om zo lang geen vervoer te hebben, maar het deed ons wel goed om al die tijd de benenwagen te gebruiken. 

Toch lukte het om in Valeni wat aan de buitenmuren te doen en ze met cement en metalen gaaspanelen te bedekken. De grote klussen aan het huis, de omheining en de poort moeten we nog afwerken. 

De kinderen verschenen steevast zodra we maar in Valeni aankwamen. Ook veel buren, vooral buurvrouwen, komen ons om hulp vragen. Onze moslimbuurman gaat vooruit en is herstellende van een herseninfarct van afgelopen zomer. Hij kan nu weer met een stok lopen en verstaanbaarder praten. We blijven voor onze buren bidden en zegenen het dorp in de naam van Jezus. We kijken uit naar kansen om met de mensen in het dorp over Gods koninkrijk te spreken. 

3. Samen helpen 

De afgelopen tijd kregen we steeds giften en soms zelfs voedsel om arme en behoeftige gezinnen te kunnen helpen. Hoewel we ons vooral richtten op de hulp aan gezinnen van de kinderen die we begeleiden, konden we daarnaast ook andere gezinnen ondersteunen. Via de gemeenteleden konden we mensen bereiken die zij op hun beurt 

konden helpen, zoals hun buren of familieleden. Op deze manier kwam een deel van de kerstcadeaus en voedselpakketten via hen bij verschillende buren en behoeftige gezinnen terecht. Dit was meteen ook een kans om de blijde bood- schap van de geboorte van onze Heiland te verkondigen. 

 

Deze vorm van hulpverlening maakte deel uit van onze inspanningen om een deel van ons werk te decentraliseren. Veel mensen denken ten onrechte dat alleen fulltime werkers God kunnen of moeten dienen. Daarom moedigen we iedereen aan hun eigen familie- of vriendenkring te bereiken. De afgelopen tijd gingen we door met de zondagavondbijeenkomsten, maar begonnen daarnaast ook met een of twee bidstonden per week bij gemeenteleden thuis. Het is ons verlangen dat elke buurt en elke wijk met Gods aanwezigheid in aanraking mag komen. 

 

Voor Kerst maakten we voedselpakketten en kerstcadeautjes klaar voor de kinderen in Medgidia. Elk kind kreeg een sinaasappel, een pakje sap, snoepjes, een muts en een sjaal, een stuk speelgoed, tandpasta en een tandenborstel, een sweater, vest of rok. En hun moeders kregen gebreide dekens, handcrème en chocola. 

 

4. Kerst in Valeni 

In Valeni gaven we alle kinderen een plekje in ons huis op de stoelen die we hadden en improviseerden een collectief toneelstuk over de geboorte van Jezus. Sommige kinderen speelden de wijzen, andere herders of engelen, en natuurlijk hadden we een Maria en een Jozef. Het was nogal amateuristisch, maar levendig en vrolijk. Iedereen kreeg mee waarom Jezus werd geboren en wat Hij voor ons allemaal deed. 

 

We zongen kerstliedjes in het Turks en Roemeens en deelden net als in Medgidia aan alle kinderen kerstcadeautjes uit. Daarna kwamen alle moeders even langs voor een onderonsje met Ana, die uitlegde hoe je goede buren kunt zijn en in God kunt geloven. Vervolgens kreeg iedere vrouw gebreide sokken en snoepjes. 

Het is mooi om te zien hoe alles in Valeni langzaam maar zeker zijn plekje krijgt. Hoewel we grote behoefte hebben aan medegelovigen die zich hier willen inzetten, zijn we erg blij met ons zendingshuis waar we naartoe kunnen gaan, blijven slapen, de mensen kunnen ontmoeten en van de Heer kunnen getuigen. 

5. Gebedspunten 

Het jaar 2020 sluiten we af met een dankgebed aan onze God voor zijn genade en trouw, en voor jullie, onze oude vrienden en supporters. We stonden er niet alleen voor. Samen met jullie heeft de Heer ons door het jaar 2020 geholpen om zoveel te bereiken. Jullie hebben met en voor ons gebeden, en materiaal, voedsel en giften gegeven. Samen hebben we de zegeningen van God in woord en daad met velen kunnen delen. Heel hartelijk dank en God zegene jullie! 

Nu de wereld in onzekerheid leeft over wat het nieuwe jaar ons zal brengen, worden we opgeroepen om vaster te staan in onze geloofswandel, ons geen vrees of zorg te laten aanpraten over alles wat om ons heen gebeurt, maar om in en door Gods koninkrijk te leven, in de wetenschap dat degenen die op de Heer vertrouwen en Hem vrezen aan niets gebrek zullen lijden. 

We bidden jullie allemaal een bijzonder jaar samen met de Heer toe! 

Samen in de liefde van Jezus, 

Ovidiu & Ana, Eldiada en Eldad, en team